Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Počet zapísaných voličov:                                                                  915

Zúčastnilo sa:                                                                                     429

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:              415

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu:               268

Za starostu obce Dubová bol zvolený : Ľudovít Ružička            268 hlasov

Za poslancov do OZ boli zvolení :

  1. Marcel Magát                 255 hlasov
  2. Mária Polčicová               211 hlasov
  3. JUDr . Jozefína Žáková       206 hlasov
  4. Peter Moravčík   193 hlasov
  5. Ema Gavorníková    189 hlasov
  6. Pavol Lukačovič    179 hlasov
  7. Roman Vizváry      167 hlasov

Ostatní kadidáti na poslancov OZ získali počet hlasov:

  • Bc. Tomáš Gašparovič             160 hlasov
  • Jakub Kučera                             155 hlasov
  • Mgr. Soňa Zemková                 131 hlasov