Voľby do Národnej rady SR

Zverejnenie e-mailovej adresy a telefónneho kontaktu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie  v obci Dubová

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: