Zmluvy

2020

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
44/2020 dodatok č.5/2020 Marius Pedersen a.s. Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok 34115901 Cena a cenové podmienky za vývoz odpadu Zmluva č. 111 001 0,- 03.01.20 16.01.20 17.01.20 PDFfile270 Kb
87/2020 zmluva o zriadení SOÚ Obec Budmerice a okolité obce Budmerice 534, 900 86 Budmerice 304697 Spoločný obecný úrad 30.09.19 20.01.20 21.01.20 PDFfile567 Kb
291/2020 Zmluva o bezodplatnom prevode Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava 173 35 345 bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku 22.01.20 06.02.20 07.02.20 PDFfile1687 Kb