Zmluvy

2019

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
10/2019 služby MET Slovakia Rajská 7, 811 08 Bratislava 458 60 637 zmluva 0,- 18.12.18 08.01.19 09.01.19 31.12.19 PDFfile67 Kb
53/2019 služby Marius Pedersen, a.s. Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok 341 15 901 dodatok č. 4/2019 111001/2011 0,- 30.12.18 06.02.19 07.02.19 PDFfile1000 Kb
52/2019 služby ENVIROPOL SK s.r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 514 80 191 zmluva 0,- 14.01.19 06.02.19 07.02.19 PDFfile1000 Kb
90/2019 nájomná zmluva Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. Hlavná 39, 900 90 Dubová 357 93 848 zmluva 0,- 04.01.19 13.02.19 14.02.19 PDFfile2360 Kb
239/2019 služby ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 358 58 010 zber triedeného odpadu 0,- 20.02.19 18.03.19 19.03.19 PDFfile4360 Kb
283/2019 služby Poscom, s.r.o. Štefánikova 118, 949 01 Nitra 510 31 884 užívanie platobného terminálu 0,- 21.03.19 22.03.19 23.03.19 PDFfile3760 Kb
615/2019 o nájme Slovak Lines, a.s. Bottova 7, 811 09 Bratislava 358 21 019 parkovacie miesto 100 €/ročne 21.02.19 28.03.19 29.03.19 PDFfile960 Kb
363/2019 o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava 362 52 417 inzerát – výberové konanie riaditeľka ZŠ 68,4 € 03.04.19 09.09.19 10.09.19 PDFfile210 Kb
378/2019 o poskytnutí dotácie STK Vinosady Školská 48, Vinosady 241 78 576 výstroj rozpočet 2019 200 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
379/2019 o poskytnutí dotácie FK Dubová Sokolská 9, Dubová 318 23 475 činnosť FK rozpočet 2019 6300 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
380/2019 o poskytnutí dotácie KFCS Sokolská 10, Dubová 424 16 477 výstroj rozpočet 2019 500 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
381/2019 o poskytnutí dotácie Talentárium Hlavná 127, Dubová 423 65 171 § 15 zákona 282/2008 rozpočet 2019 1000 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
382/2019 o poskytnutí dotácie OZ SABUŽ Štúrova 34, Modra 317 45 440 § 15 zákona 282/2008 rozpočet 2019 660 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
383/2019 o poskytnutí dotácie ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá 317 94 050 výstroj rozpočet 2019 1000 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
384/2019 o poskytnutí dotácie JDS Dubová 897 019 činnosť JDS rozpočet 2019 600 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
385/2019 o poskytnutí dotácie KsvJK Zámocká 47, Dubová 340 74 431 Dubovské noviny rozpočet 2019 1500 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
386/2019 o poskytnutí dotácie ŠKST FEROMAX Nová Rožňavská 144, 831 01 Bratislava 424 48 387 športové vybavenie rozpočet 2019 200 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
388/2019 o poskytnutí dotácie AKADEMIK 96 Znievska 3, 851 06 Bratislava 423 58 051 športové vybavenie rozpočet 2019 200 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile67 Kb
389/2019 o poskytnutí grantu SAAIC Križkova 9, 811 04 Bratislava 307 78 867 nadnárodná spolupráca – ZŠ 498 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile2700 Kb
405/2019 o odchyte zvierat Defense Pro, s.r.o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 478 31 456 odchytová služba 85 € 24.04.19 25.04.19 26.04.19 PDFfile1400 Kb
459/2019 o poskytnutí dotácie CK Olympik Trnava Lovecká 3, 917 01 Trnava 318 70 601 cyklistické etapové preteky rozpočet 2019 1000 € 06.05.19 07.05.19 08.05.19 PDFfile67 Kb
461/2019 o dielo AŽ PROJEKT s.r.o. Toplianska 28, 821 07 Bratislava 359 51 958 zmeny a doplnky ÚPN obce rozpočet 2019 5750 € 14.05.19 16.05.19 17.05.19 PDFfile103 Kb
609/2019 licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 501 39 088 software 300 € 17.06.19 26.06.19 27.06.19 PDFfile103 Kb
653/2019 o poskytnutí dotácie Event Horizon Šalviová 40, 821 01 Bratislava 502 34 480 festival rozpočet 2019 1000 € 24.07.19 24.07.19 25.07.19 PDFfile67 Kb
718/2019 kúpna zmluva Peter Bodiš Dolná Krupá 613, 919 65 predaj autobusu 700 € 02.08.19 06.08.19 07.08.19 PDFfile67 Kb
792/2019 zámenná zmluva Branislav Jakubec a manželka Zámocká 17, Dubová zámena pozemku 4329.48 € 20.08.19 21.08.19 22.08.19 PDFfile95 Kb
796/2019 zmluva o dielo AŽ PROJEKT s.r.o. Toplianska 28, 821 07 Bratislava 359 51 958 UAŠ – Podhorská, Zámocká, Krížna a Dolná ulica 16 450 € 05.09.19 06.09.19 07.09.19 PDFfile103 Kb
825/2019 o poskytnutí dotácie Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová Hlavná 24, 900 90 Dubová 484 13 186 rozpočet 2019 1468 € 05.09.19 10.09.19 11.09.19 PDFfile67 Kb
479/2019 darovacia zmluva Pavel Podhorský s manželkou Zámocká 40A, 900 90 Dubová darovanie parcely 0 € 26.06.19 17.09.19 18.09.19 PDFfile264 Kb
855/2019 licenčná zmluva Alica Kosecová Hlavná 143, 900 90 Dubová používanie OZ – sciskanica 30 € 19.09.19 20.09.19 21.09.19 PDFfile125 Kb
870/2019 o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 360 63 606 outdoor fitness stroje dotácia z BSK – projekt ” Zvýšenie atraktivity športoviska” 2658 € 13.09.19 30.09.19 01.10.19 PDFfile990 Kb
797/2019 zmluva o dielo DEPONIA SYSTEM s.r.o. Holíčska 13, 851 05 Bratislava 313 73 089 Zberný dvor – projektová dokumentácia 16500 € 02.10.19 03.10.19 04.10.19 PDFfile110 Kb
917/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Píla č. 68, 900 89 Píla 305 031 Príprava a výdaj obedov 300 €/mesačne 30.09.19 04.10.19 05.10.19 PDFfile120 Kb
918/2019 Dodatok č. 5 Mesto Modra a iné obce Dukelska 38, 900 01 Modra 304 956 Zánik Spoločného obecného úradu 0,- 30.09.19 04.10.19 05.10.19 PDFfile753 Kb
919/2019 Dodatok č. 1 Pavel Podhorský s manželkou Zámocká 40A, 900 90 Dubová Darovacia zmluva 478/2019 0,- 03.10.19 04.10.19 05.10.19 PDFfile753 Kb
952/2019 Dodatok č. 1 PROMT AUDIT, spol. s r.o. Trstínska cesta 9m, 917 01 Trnava 362 52 158 audítorské služby 1450€ 08.10.19 21.10.19 22.10.19 PDFfile1453 Kb
1109/2019 Dohoda o obstarávaní ÚPD Ing. Ing. Arch. Peter Derevenec Za záhradami 23, 900 28 Zálesie zmeny a doplnky č. 4 ÚPN obce 800€ 08.11.19 13.11.19 14.11.19 PDFfile255 Kb
1164/2019 o dielo CO-PRO, s.r.o. Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava 50412485 civilná ochrana obyvateľstva 450€ 22.11.19 25.11.19 26.11.19 PDFfile1500 Kb
1208/2019 Dohoda o urovnaní VODOHOSPODDÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s. Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava 31320082 civilná ochrana obyvateľstva 9500€ 22.11.19 28.11.19 29.11.19 PDFfile2500 Kb
1232/2019 Nájomna a Licenčná zmluva Trimel s.r.o. Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava 35815213 Program APV (registratúra) 500€ 05.12.19 09.12.19 10.12.19 PDFfile1400 Kb
1352/2019 o dielo PRO.BE ASI s.r.o Turnianska 4, 851 07 Bratislava 52389162 PD ulica Novosadská 4224€ 20.12.19 21.12.19 22.12.19 PDFfile2400 Kb
1330/2019 o poskytnutí grantu (ERASMUS)o Ministerstvo vnútra SR (SAAIC) Križkova 9, 811 04 Bratislavaava 30778867 nadnárodná spolupráca – ZŠ projekt “S angličtinou to ide lepšie” 6430€ 05.12.19 09.01.20 10.01.20 PDFfile2400 Kb