Zmluvy

2019

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
10/2019 služby MET Slovakia Rajská 7, 811 08 Bratislava 458 60 637 zmluva 0,- 18.12.18 08.01.19 09.01.19 31.12.19 PDFfile67 Kb
53/2019 služby Marius Pedersen, a.s. Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok 341 15 901 dodatok č. 4/2019 111001/2011 0,- 30.12.18 06.02.19 07.02.19 PDFfile1000 Kb
52/2019 služby ENVIROPOL SK s.r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 514 80 191 zmluva 0,- 14.01.19 06.02.19 07.02.19 PDFfile1000 Kb
90/2019 nájomná zmluva Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. Hlavná 39, 900 90 Dubová 357 93 848 zmluva 0,- 04.01.19 13.02.19 14.02.19 PDFfile2360 Kb
239/2019 služby ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 358 58 010 zber triedeného odpadu 0,- 20.02.19 18.03.19 19.03.19 PDFfile4360 Kb
283/2019 služby Poscom, s.r.o. Štefánikova 118, 949 01 Nitra 510 31 884 užívanie platobného terminálu 0,- 21.03.19 22.03.19 23.03.19 PDFfile3760 Kb
615/2019 o nájme Slovak Lines, a.s. Bottova 7, 811 09 Bratislava 358 21 019 parkovacie miesto 100 €/ročne 21.02.19 28.03.19 29.03.19 PDFfile960 Kb
363/2019 o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava 362 52 417 inzerát – výberové konanie riaditeľka ZŠ 68,4 € 03.04.19 09.09.19 10.09.19 PDFfile210 Kb