Zmluvy

2017

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
21/2017 o poskytovaní služieb Jozef Vadovič – VADSS 919 09 Bohdanovce 303 375 69 091 pracovná zdravotná služba 180 € / rok 24.1.17 25.1.17 26.1.17 31.1.18 PDFfile195 Kb
54/2017 Dodatok č. 1 Fond na podporu umenia Cukrová 14, BA 424 18 933 Cesty Vincenta Šikulu 410/2016 16-612-03722 10.1.17 crz.gov.sk 21.10.16 / 14.2.17 15.2.17 PDFfile237 Kb
72/2017 O dielo Peter Smrtník Horné Saliby 433, 925 03 449 46 007 žiadosť Envirifond 600 € 23.2.17 23.2.17 24.2.17 PDFfile171 Kb
97/2017 o dotácii KFCS Sokolská 10, Dubová 424 16 477 výstroj rozpočet 2017 500 € 14.3.17 14.3.17 14.3.17 PDFfile181 Kb
111/2017 o nájme – dodatok Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 BB 366 311 24 priestory v budove OcÚ z 25.3.1992 497,30 €/ ročne 9.7.12 3.8.2012 – crz, 20.3.2017 obec 31.7.12 CRZ
101/2017 licenčná zmluva Hotel po Lipou Harmónia 2018, Modra 444 108 75 sciskanice 47 € / 8 mesiacov 31.1.17 30.3.17 29.3.17 31.8.17 PDFfile144 Kb
130/2017 zmluva o bezodplatnom prevode BVS a.s. Prešovská 48, BA 35 850 370 cesty k CS 156.426,89 € 31.3.17 4.4.17 5.4.17 PDFfile175 Kb
92/2017 o dotácii ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá 317 94 050 doplnky pre pretekárov z Dubovej rozpočet 2017 1000 € 25.4.17 26.4.17 27.4.17 PDFfile159 Kb
187/2017 o dotácii Anna Valentovičová Zámocká 318, Dubová 335 01 360 Poklady z podkrovia rozpočet 2017 CR 400 € 16.5.17 19.5.17 20.5.17 PDFfile159 Kb
188/2017 o dielo STANLEY Stanislav Kyrinovič Podhorská 11, Dubová 435 28 309 okná ŠJ 3823,25 € 16.5.17 19.5.17 20.5.17 PDFfile184 Kb
189/2017 kúpna Malokarpatské múzeum v Pezinku M.R.Štefánika 4, Pezinok 00 350 095 preš 6000 € 16.5.17 19.5.17 20.5.17 PDFfile442 Kb
200/2017 licenčná RTVS Mlynská dolina, Bratislava 47 232 480 fotografie 2ks na výstavu V.Šikulu 54 € 6.12.17 crz.gov.sk 9.12.2017/ 22.5.2017 10.12.17 31.12.17 PDFfile94 Kb
199/2017 o výpožičke Malokarpatské múzeum M.R. Štefánika 4, PK 00 350 095 preš 0 € 25.5.17 1.6.17 2.6.17 PDFfile174 Kb
190/2017 o spolupráci Boni FRUCTI Lipnická 162, D.Lužná 35 766 981 ovocie v škole program podpory 16.5.17 1.6.17 2.6.17 PDFfile172 Kb
212/2017 o dielo Steel-STAV Šenkvická cesta 11, PK 463 542 80 rekonštrukcia plota rozpočet 2017 1892 € 31.5.17 1.6.17 2.6.17 PDFfile312 Kb
213/2017 o dielo Steel-STAV Šenkvická cesta 11, PK 463 542 80 rekonštrukcia obrubníkov, chodníka a terénne úpravy projekt Trhové miesto 3511 € 31.5.17 1.6.17 2.6.17 PDFfile312 Kb
214/2017 dodatok Mária Nováková Vl.Clementisa 6, TT monografia obce 438/2017 390 € 2.6.17 3.6.17 4.6.17 PDFfile144 Kb
215/2017 dodatok Juraj Turcsány Prostredná 50, Sv.Jur monografia obce 441/2017 900 € 2.6.17 3.6.17 4.6.17 PDFfile143 Kb
216/2017 dodatok Katarína Švábiková Šancová 54, BA monografia obce 440/2017 600 € 2.6.17 3.6.17 4.6.17 PDFfile144 Kb
217/2017 dodatok Katarína Popelková Senecká 35A, PK monografia obce 439/2017 450 € 2.6.17 3.6.17 4.6.17 PDFfile144 Kb
218/2017 dodatok Štefan Hrivňák Švabinského 3, BA monografia obce 436/2017 480 € 2.6.17 3.6.17 4.6.17 PDFfile145 Kb
219/2017 dodatok Adrián Lančarič Na hlinách 59, TT monografia obce 435/2017 270 € 2.6.17 3.6.17 4.6.17 PDFfile143 Kb
235/2017 o dotácii Mažoretky TINA Marčeka 18, BA 598 828 114 ME v Taliansku rozpočet 2017 300 € 6.6.17 7.6.17 8.6.17 PDFfile159 Kb
94/2017 o dotácii FK Dubová Dubová 318 23 475 prevádzka a činnosť rozpočet 2017 6300 € 20.6.17 21.6.17 22.6.17 PDFfile158 Kb
95/2017 o dotácii OZ Schatmansdorf Na vŕšku 714, Častá 422 53 446 festival a deň detí rozpočet 2017 1000 € 23.6.17 26.6.17 27.6.17 PDFfile158 Kb
301/2017 kanalizácia BVS a.s. Prešovská 48, BA 358 50 370 spoločenská sála podľa zákona 442/2002 regulovaná cena 10.7.17 13.7.17 14.7.17 bez prílohy
302/2017 kanalizácia BVS a.s. Prešovská 48, BA 358 50 370 podľa zákona 442/2002 regulovaná cena 10.7.17 13.7.17 14.7.17 bez prílohy
303/2017 kanalizácia BVS a.s. Prešovská 48, BA 358 50 370 OcÚ podľa zákona 442/2002 regulovaná cena 10.7.17 13.7.17 14.7.17 bez prílohy
304/2017 kanalizácia BVS a.s. Prešovská 48, BA 358 50 370 kabíny TJ podľa zákona 442/2002 regulovaná cena 10.7.17 13.7.17 14.7.17 bez prílohy
305/2017 kanalizácia BVS a.s. Prešovská 48, BA 358 50 370 podľa zákona 442/2002 regulovaná cena 10.7.17 13.7.17 14.7.17 bez prílohy
297/2017 o dielo Steel-STAV Šenkvická cesta 11, PK 463 542 80 toaleta na cintoríne 4957,52 € 12.7.17 13.7.17 14.7.17 PDFfile323 Kb
299/217 o dielo Duban s.r.o. Hlavná 13, Dubová 47 008 199 pergola 5300 € 12.7.17 13.7.17 14.7.17 PDFfile319 Kb
307/2017 o dielo Peter Tahotný PROFIT-ELEKTRO Moyzesova 39, Modra 116 933 39 led VO 5062,99 € 12.7.17 13.7.17 14.7.17 PDFfile289 Kb
295/2017 o dotácii BSK Sabinovská 16, BA 360 636 06 dotácia obci na trhové miesto 7300 € 28.7.17 29.7.17/ 6.9.17 30.7.17 PDFfile2,1 Mb
389/2017 o dielo Mgr. Alžbeta Szomolaiová a Hayward 181, Dolné Saliby 405 686 01 cyklopointy Z20167587_Z zmena termínu realizácie 4.9.17 4.9.17 5.9.17 PDFfile378 Kb
387/2017 licenčná zmluva Alica Kosecová Hlavná 143, Dubová sciskanica 30 € 7.9.17 8.9.17 9.9.17 PDFfile253 Kb
394/2017 licenčná zmluva Renáta Jakubcová Zámocká 17, Dubová sciskanica 30 € 18.9.17 18.9.17 19.9.17 PDFfile254 Kb
395/2017 licenčná zmluva Jana Peschlova Podhorská 53, 900 90 Dubová sciskanica 30 € 18.9.17 18.9.17 19.9.17 PDFfile253 Kb
397/2017 humanitárna zbierka Humana People to People Slovakia o.z. Kutuzovova 3, BA 420 655 34 textil, šatstvo, obuv 14.9.17 18.9.17 19.9.17 PDFfile215 Kb
450/2017 o dielo Stanislav Herchl Píla 196 373 94 181 oprava strechy sála 6222 € 16.10.17 17.10.17 18.10.17 PDFfile437 Kb
451/2017 o dielo Stanislav Herchl Píla 196 373 94 181 oprava strechy kabíny 10.090 € 16.10.17 17.10.17 18.10.17 PDFfile438 Kb
455/2017 o poskytovaní služieb Marek Jakubec – Joslík Zámocká 33, Dubová 372 90 479 strojové kosenie 25 EUR/ hod. 20.10.17 21.10.17 22.10.17 PDFfile165 Kb
466/2017 o inzercí regionPRESS s.r.o. Študentská 2, TT 362 52 417 zverejnenie vyberoveho konania 50,- € 24.10.17 27.10.17 28.10.17 PDFfile111 Kb
477/2017 o poskytnutí sližieb Vydavateľstvo TATRAN s.r.o. Klariská 16, BA 314 03 328 monografia obce 5160,- € 30.10.17 30.10.17 31.10.17 PDFfile111 Kb
526/2017 o poskytnutí služieb MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 45 325 600 GIS 1920,-/3 roky 15.12.17 16.12.17 17.12.17 PDFfile214 Kb
115/2017 dohoda Ing. Arch. Peter Derevenec osvedčenie 241 z 29.4.2011 odstarávanie UPO 800,-€ 20.03.17 20.06.17 21.06.17 PDFfile199 Kb