Zmluvy

2018

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
88/2018 služby Marius Pedersen Opatovská 1735, Trenčín 341 159 01 dodatok č. 3 111001/2011 0,- 15.2.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile67 Kb
116/2018 o dotácii JDS Dubová 897 019 činnosť JDS rozpočet 2018 600 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
117/2018 o dotácii OZ SABUŽ Štúrova 34, Modra 317 454 40 § 15 zákona 282/2008 rozpočet 2018 960 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
118/2018 o dotácii ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá 317 940 50 výstroj rozpočet 2018 1000 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile67 Kb
119/2018 o dotácii Talentárium Hlavná 127, Dubová 423 651 71 § 15 zákona 282/2008 rozpočet 2018 1000 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
120/2018 o dotácii TJ Dubová Sokolská 9, Dubová 318 234 75 činnosť TJ rozpočet 2018 6300 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
121/2018 o dotácii KFCS Sokolská 10, Dubová 424 164 77 výstroj rozpočet 2018 500 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile55 Kb
122/2018 o dotácii STK Vinosady Školská 48, Vinosady 241 785 76 výstroj rozpočet 2018 200 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile53 Kb
123/2018 o dotácii KsvJK Zámocká 47, Dubová 340 744 31 Dubovské noviny rozpočet 2018 1500 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile67 Kb
124/2018 o dotácii CK Olympik Trnava Lovecká 3, 917 01 Trnava 31 870 601 Cyklistické etapové preteky rozpočet 2018 1000 € / rok 1.3.18 6.4.18 7.4.18 PDFfile67 Kb
258/2018 o dotácii Letecký klub Dubová Hlavná 39, 90090 Dubová 424 13 958 Letecký deň Dubová 2018 rozpočet 2018 1000 € / rok 25.4.18 25.4.18 26.4.18 PDFfile67 Kb
5794/2018 služby MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 357 435 65 Dodatok č. 1 5794/2016 0,- 25.4.18 27.4.18 1.5.18 PDFfile405 Kb
268/2018 o nájme Zuzana Lisá, rod. Lackovičová Dubová 351, 90090 Dubová o nájmne nehnuteľnosti 114€/rok 2.5.18 2.5.18 3.5.18 PDFfile264 Kb
2768/2018 o spolufinancovaní nákladov Zuzana Lisá, rod. Lackovičová Dubová 351, 90090 Dubová odber vody zo Studne, využitie Žumpy 67€/štvrťročne 9.5.18 10.5.18 11.5.18 PDFfile385 Kb
301/2018 o dielo Steel – STAV s.r.o. Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok 463 542 80 Chodník Kalvária 7680,- 16.5.18 17.5.18 18.5.18 PDFfile114 Kb
303/2018 o nájme Daniel Zubaj Hlavná 39, 90090 Dubová parkovacie miesto 70€/rok 15.5.18 16.5.18 17.5.18 PDFfile73 Kb
319/2018 dodatok Steel – STAV s.r.o. Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok 463 542 80 Chodník Kalvária 301/2018 18.5.18 19.5.18 20.5.18 PDFfile49 Kb
355/2018 o dotácii Event Horizon Šalviová 40, 821 01 Bratislava 502 34 480 festival rozpočet 2018 1000€ 29.5.18 30.5.18 31.5.18 PDFfile68 Kb
377/2018 o dielo Vladimír Čajkovič Pezinská 134, 902 01 Vinosady 346 74 951 rozpočet 2018 14144€ 7.6.18 8.6.18 9.6.18 PDFfile114 Kb
377/2018 o dielo Peter Balaga Doľany 310, 900 88 Doľany 346 76 252 Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dome smútku 2997€ 20.6.18 21.6.18 22.6.18 PDFfile113 Kb
436/2018 o dielo Steel – STAV s.r.o. Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok 463 54 280 Vybudovanie chodníkov v parku 8654€ 22.6.18 23.6.18 24.6.18 PDFfile115 Kb
455/2018 o dielo Peter Tahotný PROFIT – ELEKTRO Moyzesova 39, 900 01 Modra 116 93 339 Montáž lámp verejného osvetlenia 4999,38€ 2.7.18 3.7.18 4.7.18 PDFfile114 Kb
474/2018 o dielo AVET spol. s r.o. Hlučínska 6, 831 03 Bratislava 357 36 593 Audio a videotechnika do PIVŠ a na ihrisko 5990€ 13.8.18 14.8.18 15.8.18 PDFfile115 Kb
680/2018 dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 357 63 469 Telefónna služba OÚ 29,00 €/mesačne 17.9.18 18.9.18 19.8.18 PDFfile115 Kb
681/2018 dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 357 63 469 Internet OÚ 15,90 €/mesačne 17.9.18 18.9.18 19.8.18 PDFfile1200 Kb
682/2018 dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 357 63 469 Telefónna služba ZŠ 20,00 €/mesačne 17.9.18 18.9.18 19.8.18 PDFfile957 Kb
683/2018 dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 357 63 469 Mobil starosta 1,00 €/jednorázovo 17.9.18 18.9.18 19.8.18 PDFfile1300 Kb
693/2018 o dotácii KsvJK Zámocká 47, Dubová 340 74 431 Dubovské noviny rozpočet 2018 655 € 26.9.18 27.9.18 29.8.18 PDFfile67 Kb
772/2018 o dotácii Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová Hlavná 24, 900 90 Dubová 484 13 186 IT technika rozpočet 2018 600 € 23.10.18 24.10.18 25.10.18 PDFfile67 Kb
803/2018 Dohoda o postupení práv Erik Nitschneider Kiperská 329/35, 900 89 Častá 432 31 446 o nájme nehnuteľnosti zmluva č. 162/2014 300 € 1.8.18 31.10.18 1.11.18 PDFfile917 Kb
804/2018 o uzavretí budúcej zmluvy RECYKLOGROUP, a.s. Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava 481 16 441 o odpadoch 29.10.18 31.10.18 1.11.18 PDFfile762 Kb