Zmluvy

2016

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
1.11.2016 zmluva o dielo Silkat plus s.r.o. Hollého 2, Šaľa 440 08 597 príprava projektu 1000,- 9.1.16 11.1.16 12.1.16 PDFfile999 Kb
73/2016 5794/2016 o dodávke elektriny Magna energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 357 435 65 dodávka elektriny 73-2016 rámcová dohoda a VOP 0,042 €/kWh, VO NT 0,0419, VO VT 0,04 17.2.16 18.2.16 30.4.16 PDFfile999 Kb
124/2016 o dotácií OZ Sabuž štúrova 34, Modra 317 45 440 / 001 §15 zákona 282/2008 rozpočet 2016 1000,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile256 Kb
125/2016 o dotácií KFCS Sokolská 10, Dubová 424 16 477 výstroj rozpočet 2016 1000,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile257 Kb
126/2016 o dotácií STK Vinosady Školská 48, Vinosady 241 78 576 výstroj rozpočet 2016 200,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile255 Kb
127/2016 o dotácií Talentárium Hlavná 127, Dubová 423 65 171 §15 zákona 282/2008 rozpočet 2016 1000,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile256 Kb
128/2016 o dotácií ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá 317 94 050 výstroj rozpočet 2016 800,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile256 Kb
129/2016 o dotácií KsvJK Zámocká 47, Dubová 340 74 431 Dubovské noviny rozpočet 2016 1000,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile258 Kb
1130/2016 o dotácií JDS Dubová 89 70 19 činnosť JDS rozpočet 2016 1000,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile259 Kb
131/2016 o dotácií TJ Dubová Dubová 318 23 475 činnosť TJ rozpočet 2016 6300,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile259 Kb
132/2016 o dotácií OZ Schatmansdorf Na vŕšku 714, Častá 422 53 446 festival rozpočet 2016 1000,- 10.3.16 10.3.16 11.3.16 31.12.16 PDFfile256 Kb
168/2016 dohoda UPSVaR PK Moyzesova 2, Pezinok 307 94 536 príspevok na pracovné miesta § 54 zákon 5/2004 14250,72,- 23.3.16 23.3.16/ 29.3.16 24.3.16 PDFfile786 Kb
169/2016 autorská Slovgram Jakubovo nám.14, BA 173 10 598 rozhlas cenník 38,5,- 22.3.16 29.3.16 30.3.16 PDFfile232 Kb
180/2016 nájomná ARTON s.r.o. Komenského 27, Žilina 315 95 154 reklamné zariadenie 300,- ročne 30.3.16 30.3.16 31.3.16 30.5.18 PDFfile151 Kb
191/2016 o dielo Peter Smrtník Hlavná 433 925 03 Horné Saliby 44 946 007 poradenstvo 3000,- 4.4.16 4.4.16 5.4.16 PDFfile281 Kb
196/2016 o nájme BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 358 50 370 o nájme kancelárie 200,-/ mesiac 5.4.16 5.4.16 6.4.16 PDFfile166 Kb
197/2016 o nájme 2 Corps s.r.o. + 11 partnerov Einsteinova 9, BA 482 27 731 o nájme časti pozemku 12,- /rok 5.4.16 5.4.16 6.4.16 PDFfile286 Kb
212/2016 o dielo Stanley Podhorská 11, 900 90 Dubová 43 528 309 výmena dverí 1854,16,- 12.4.16 12.4.16 13.4.16 PDFfile186 Kb
218/2016 o budúcej zmluve ENVI-PAK a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 BA 35 858 010 separáty 0,- 24.3.16 19.4.16 20.4.16 PDFfile233 Kb
219/2016 o vývoze separátov ENVI-PAK a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 BA 35 858 010 separáty 0,- 18.4.16 19.4.16 20.4.16 PDFfile249 Kb
220/2016 dodatok 1/2016 Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34 115 901 zosúladenie podľa nového zákona 111 001/2011 0,- 18.4.16 19.4.16 20.4.16 PDFfile302 Kb
239/2016 o dotácií OZ letecký klub Dubová Hlavná 39, Dubová 42 413 958 letecký deň 2000,- 27.4.16 27.4.16 28.4.16 PDFfile302 Kb
311/2016 o nakladaní s batériami a akumulátormi INSA s.r.o., MACH TRADE s.r.o., Niklová, 926 01 Sereď 36 024 376, 31 347 011 likvidácia použitých batérií a akumulátorov cena olova 6.6.16 16.6.16 17.6.16 PDFfile302 Kb
324/2016 o poskytovaní služby Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA 35 763 469 internet MŠ 39€ / mesačne 16.6.16 16.6.16 17.6.16 PDFfile302 Kb
333/2016 o nájme Lýdia Cibulová Hlavná 101, Dubová parkovacie miesto uznesenie 8/2013 70 €/ rok 20.6.16 21.6.16 22.6.16 PDFfile132 Kb
334/2016 o nájme Miroslav Kučera Hlavná 95, Dubová parkovacie miesto uznesenie 8/2013 70 €/ rok 20.6.16 21.6.16 22.6.16 PDFfile132 Kb
335/2016 o nájme Miroslav Kosec Hlavná 99, Dubová parkovacie miesto uznesenie 8/2013 70 €/ rok 20.6.16 21.6.16 22.6.16 PDFfile132 Kb
336/2016 o dielo Patrik Lukačovič Drobiševa 33, Pezinok 45 394 407 PD a realizácia pripojenia obecných budov na kanalizáciu 12.528,40 € 21.6.16 22.6.16 23.6.16 PDFfile450 Kb
341/2016 nájomná zmluva Martin Schwarz a manželka Monika Hlavná 327/24, Dubová byt v budove ZŠ UZN 20/2016 60 €/ mesiac 29.6.16 30.6.16 1.7.16 PDFfile132 Kb
342/2016 o nájme Lýdia Schwarzová Hlavná 24, Dubová byt v budove ZŠ UZN 20/2016 70 €/ mesiac 29.6.16 30.6.16 1.7.16 PDFfile145 Kb
352/2016 o predaji Dušan Hanula Puškinova 9, 900 01 Modra pozemky UZN 13/2016 120 000,- € 6.7.16 6.7.16 7.7.16 PDFfile281 Kb
373/2016 o prevádzkovaní Skládka odpadov Dubová s.r.o. Hlavná 39, Dubová 357 93 848 zberný dvor 30€/ mesiac 18.7.16 20.7.16 21.7.16 PDFfile281 Kb
418/2016 o dielo Patrik Lukačovič Drobiševa 33, Pezinok 453 944 07 rekonštrukcia chodníka 18.639,77 € 18.8.16 18.8.16 19.8.16 PDFfile420 Kb
423/2016 o dielo CO-PRO s.r.o. Macharova 3, 851 01 BA 504 12 485 dokumentácia CO 300,- € / rok 30.8.16 30.8.16 31.8.16 PDFfile359 Kb
431/2016 licencia Alica Kosecová Dubová sciskanica 30,- € / rok 7.9.16 7.9.16 8.9.16 31.8.17 PDFfile125 Kb
432/2016 licencia Mária Geršičová Dubová sciskanica 30,- € / rok 7.9.16 7.9.16 8.9.16 31.8.17 PDFfile125 Kb
434/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva PhDr. Zuzana Nemcová CSc. Šulekova 44, BA Dejiny obce Dubová 900,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile156 Kb
435/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva Mgr. Adrián Lančarič Na hlinách 59, TT Dejiny obce Dubová 900,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile158 Kb
436/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva Mgr. Štefan Hrivňák Švabinského 3, BA Dejiny obce Dubová 690,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile154 Kb
437/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva RNDr. Marianna Kováčová, PhD. Trnavská 172, Bernolákovo Dejiny obce Dubová 450,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile158 Kb
438/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva Mgr. Mária Nováková PhD. Clementisa 6, TT Dejiny obce Dubová 600,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile166 Kb
439/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva PhDr. Katarína Popelková, CSc. Senecká 35A, PK Dejiny obce Dubová 600,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile155 Kb
440/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva Mgr.Katarína Švábiková, PhD. Šancová 54, BA Dejiny obce Dubová 900,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile154 Kb
441/2016 zmluva o dielo a licenčná zmluva PhDr. Juraj Turcsány Prostredná 50/5, Sv. Jur Dejiny obce Dubová 1200,- € 15.8.16 8.9.16 9.9.16 PDFfile158 Kb
445/2016 zmluva o poskytnutí dotácie BSK Sabinovská 16, BA 360 63 606 dotácia na chodník 6000,- € 31.8.16 8.9.16 – na stránke VÚC 9.9.16 PDFfile244 Kb
447/2016 o dielo AŽ Projekt s.r.o. Topolianska 28, BA 359 51 958 ZaD UPO č. 3 8.160,- € 14.9.16 20.9.16 21.9.16 PDFfile256 Kb
473/2016 licencia Ing. Ľubica Chalany Baničová Rezedová 28, BA sciskanica 30,- € 29.9.16 29.9.16 30.9.16 PDFfile126 Kb
474/2016 licencia Ing. Jana Peschlová Podhorská 53, Dubová sciskanica 30,- € 29.9.16 29.9.16 30.9.16 PDFfile126 Kb
482/2016 licencia SFÚ Grosslingova 32, BA 89 144 4 Otec ma zderie tak či tak 500,- € 10.10.16 11.10.16 12.10.16 PDFfile208 Kb
487/2016 služby Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 341 15 901 dodatok 111001/2011 418,20/rok/ 1100 l nádoba; 11.10.16 12.10.16 13.10.16 PDFfile256 Kb
460/2016 o zbere a zhodnotení Fidelity Trade s.r.o. Trstínska cesta 9, Trnava 502 54 081 zhodnotenie použitých olejov 0,30 € / kg 26.10.16 26.10.16 27.10.16 PDFfile195 Kb
410/2016, 16-612-03722 o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia Cukrová 14, BA 424 18 933 Cesty Vincenta Šikulu 8.000 € dotácia obci 4.10.16 crz.gov.sk 21.10.2016 / 28.10.2016 22.10.16 PDFfile700 Kb
522/2016 o poskytovaní služieb Jozef Vadovič VADAS 919 09 Bohdanovce 303 375 69 091 pracovná zdravotná služba – dokumentácia 192 € 5.10.16 2.10.16 3.10.16 PDFfile194 Kb
531/2016 o nájme Petra Dubanová – Grellnethová Hlavná 187, Dubová parkovacie miesto 70€/rok 7.11.16 7.11.16 8.11.16 PDFfile133 Kb
533/2016 o dielo Hydrocoop s.r.o. Dobšinského 32, BA 313 36 949 PD a UK Kanalizácia 2. etapa 5961,6 € 9.11.16 9.11.16 10.11.16 PDFfile330 Kb
411/2016 o dotácii Združenie rodičov Hlavná 24, Dubová 484 131 86 technické prostriedky 820,- € 11.11.16 11.11.16 12.11.16 PDFfile159 Kb
552/2016 o dielo Siamo s.r.o. Prešovská 45, 821 02 Bratislava 500 70 991 grafické návehy, marketing, vizualizácie 960,- € 7.11.16 7.12.16 8.12.16 PDFfile366 Kb
589/2016 o prevode vlastníctva BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 358 50 370 pozemok pod ČS 100,- € 20.12.16 21.12.16 22.12.16 PDFfile314 Kb
590/2016 o prevode vlastníctva BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 358 50 370 pozemok pod ČS 300,- € 20.12.16 21.12.16 22.12.16 PDFfile316 Kb
595/2016 o dielo Benciová Katarína Švermova 1, PK autorský honorár 200,- € 25.11.16 21.12.16 22.12.16 PDFfile174 Kb
596/2016 o dielo Peter Cpin Vajanského 70, Modra autorský honorár 300,- € 25.11.16 21.12.16 22.12.16 PDFfile170 Kb
598/2016 o dielo Martin Kubina Hálkova 48, Bratislava 445 28 281 honorár a realizácia výstavy 8833,2,- € 11.11.16 21.12.16 22.12.16 PDFfile222 Kb
471/2016 plyn MET Slovakia a.s. Rajská 7, BA 45 860 637 dodávky plynu VK ZMOS JB 15,05 – 15,68 EUR/MWh 04.10.16 21.12.16 22.12.16 PDFfile2,4 Mb