Zmluvy

2015

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
47/2015 o prevode OP Ing. Ivan Peschl Podhorská 53, Dubová odkúpenie obchodného podielu 10002,- € 5.2.15 9.2.15 10.2.15 PDFfile442 Kb
59/2015 o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35 848 863 O2 Fér s platbou na faktúru 3.2.15 12.2.15 13.2.15 PDFfile80,9 Kb
69/2015 o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35 848 863 O2 Fér s platbou na faktúru 3.2.15 12.2.15 13.2.15 PDFfile70,3 Kb
127/2015 o dotácii TJ Dubová. Dubová 318 23 475 činnosť TJ rozpočet 2015 6300,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
128/2015 o dotácii JDS. Dubová 89 70 19 činnosť JDS rozpočet 2015 600,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
129/2015 o dotácii OZ Sabuž. Štúrova 34, Modra 317 45 440 /001 §15 zákona 282/2008 rozpočet 2015 1000,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
130/2015 o dotácii KsvJK. Zámocká 47, Dubová 340 744 31 Dubovské noviny rozpočet 2015 1000,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
131/2015 o dotácii ŠK SPC Častá. Zámocká 237, Častá 317 94 050 výstroj rozpočet 2015 800,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
132/2015 o dotácii OZ Schatmansdorf. Na vŕšku 714, Častá 422 53 446 festival rozpočet 2015 1000,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
133/2015 o dotácii STK Vinosady Školská 48, Vinosady 241 785 76 výstroj rozpočet 2015 200,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
134/2015 o dotácii KFCS Sokolská 10, Dubová 424 164 77 výstroj rozpočet 2015 600,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
135/2015 o dotácii Talentárium Hlavná 127, Dubová 42 365 171 §15 zákona 282/2008 rozpočet 2015 1000,- 17.3.15 17.3.15 18.3.15 PDFfile254 Kb
191/2015 kúpna zmluva Robert Feranec Dukelská 24, 900 01 Modra 32 817 975 dodávky potravín do ŠJ objednávky 14.4.15 4.5.15 5.5.15 PDFfile390 Kb
192/2015 kúpna zmluva Eva Durdovanská Hlavná 7, 900 90 Dubová 33 839 271 dodávky potravín do ŠJ objednávky 14.4.15 4.5.15 5.5.15 PDFfile390 Kb
193/2015 kúpna zmluva Gasprom s.r.o. Nerudova 2C, 902 01 PK 36 792 861 dodávky potravín do ŠJ objednávky 14.4.15 4.5.15 5.5.15 PDFfile390 Kb
194/2015 kúpna zmluva Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 71, 915 01 NMnV 34 152 199 dodávky potravín do ŠJ objednávky 14.4.15 4.5.15 5.5.15 PDFfile390 Kb
210/2015 o nájme Ing. Ivan Peschl Podhorská 53, Dubová nájom vinohradu UZN 8/2014 44,70 (215 € / ha) 17.4.15 21.4.15 22.4.15 PDFfile88,6 Kb
219/2015 o nájme Ján Pretzelmayer Družstevná 8, Modra nájom vinohradu UZN 8/2014 174,90 (215 € / ha) 17.4.15 21.4.15 22.4.15 PDFfile96,4 Kb
241/2015 dohoda § 52a UPSVaR PK Moyzesova 2, Pezinok 30 794 536 nezamestnaní zákon 5/2004 0,- 24.4.15 25.4.15 26.4.15 31.10.15 PDFfile247 Kb
242/2015 zmluva §788 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 811 05 BA 31 595 545 úrazové poistenie 33,2,- 30.4.15 4.5.15 5.5.15 31.10.15 PDFfile65,5 Kb
243/2015 dodatok UPSVaR PK Moyzesova 2, Pezinok 30 794 536 nezamestnaní 241/2015 5443,2,- 24.4.15 4.5.15 5.5.15 31.10.15
275/2015 o reklame BVS a.s. Prešovská 48, BA 35 850 370 reklama 608,02,- 1.6.15 2.6.15 3.6.15 PDFfile142 Kb
278/2015 o poskytovaní verejných služieb Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 35 763 469 telefóny v MŠ – akcia 19,99 / mesiac 1.6.15 2.6.15 3.6.15 PDFfile818 Kb
302/2015 o dotácii yure a aurum REAL ESTATE s.r.o. Študentská 41, TT 36 258 032 rekonštrukcia pomníka vdp. Hotára 500,- € 25.5.15 26.6.15 27.6.15 256 Kb
327/2015 dodatok k zmluve o termínovanom úvere VÚB a.s. Mlynské nivy 1, BA 31 320 155 rozloženie úveru 651/2008 41857,48€/ 4 roky 3.7.15 3.7.15 3.7.15 257 Kb
391/2015 o nájme Chata Fugelka s.r.o. Národná 1152/90, Modra 48 289 060 prenájom chaty Fugelka uzn 37/2015 10.000 €/ ročne 18.9.15 18.9.15 19.9.15 1.9.2030 110 Kb
396/2015 o výpožičke TJ Dubová Sokolská 1, Dubová 31 823 475 zapožičanie športového areálu, kabín, autobusu uzn 9/2015 0,- 21.9.15 22.9.15 23.9.15 76,1 Kb
397/2015 o nájme Marek Polčic – Kristína Hlavná 84, Dubová 36 951 676 časť domu smútku uzn 36/2015 40 €/ mesačne 21.9.15 22.9.15 23.9.15 79,6 Kb
418/2015 o poskytnutí služby GEODETICCA s.r.o. Floriánska 19, Košice 365 721 61 GIS na SSU 0 €/ mesačne 16.9.15 28.9.15 29.9.15 941 Kb
408/2015 dohoda § 52a UPSVaR PK Mozyesova 2, PK 307 945 36 dobrovoľná práca, 5+1 3402,- € refundovaných 25.9.15 25.9.15 26.9.15 79,6 Kb
434/2015 o inzercii regionPRESS s.r.o. Študentská 2, TT 362 52 417 inzercia OVS 81,- € 6.10.15 7.10.15 8.10.15 270 Kb
435/2015 o prevode vlastníckeho práva Jedlička Ladislav a manželka Jozefína Zálužická 15, BA pozemok 344/2 – vo dvore UZN 22/2015 1450,- € 9.10.15 12.10.15 13.10.15 95,3 Kb
445/2015 o prevode vlastníckeho práva Jaroslav Lukačovič a manželka Hlavná 212/32, Dubová pozemok 340/4 – vo dvore UZN 39/2015 190,- € 13.10.15 13.10.15 14.10.15 72,7 Kb
532/2015 o dielo Ing. Robert Sadloň Bratislavská 42, Modra 405 50 168 zameranie Mk ponuky 492/2015 120 €/ 100 metrov 4.12.15 4.12.15 5.12.15 89,7 Kb
533/2015 nájomná zmluva STAVDACH s.r.o. 408 Doľany 368 26 308 pozemok pod reklamnú plochu 350 €/ ročne 4.12.15 4.12.15 5.12.15 60,2 Kb
539/2015 zmluva o prevode Ing. Pavol Čvirik a Ing. Silvia Čviriková Čechová 89, 930 34 Holice pozemok 1520/23 OVS z 2.10.2015 40.401 € 9.12.15 9.12.15 10.12.15 83,4 Kb
541/2015 založná zmluva VÚB a.s. pozemok 1520/23 9.12.15 9.12.15 10.12.15 113 Kb
549/2015 dodatok č.2 Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín 341 15 901 oleje a kuchynský odpad 111001 z roku 2011 cenník/ objednávka 16.12.15 31.12.15 1.1.16 68,9 Kb
553/2015 dodatok č.1 Goset s.r.o. Harmónia 3018, Modra 357 09 031 cena nájomného 189/2012 1200 € / ročne 23.12.15 23.12.15 1.1.16 31,9 Kb