Zmluvy

2014

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
590/2013 76/2014 o vecnom bremene ZS Distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 BA vecné bremeno el.rozvody 0,- 22.11.13/ 13.2.14 14.2.14 14.2.14 PDFfile442 Kb
102/2014 Zmluva o spolupráci Revia Moyzesova 26, Pezinok 360 70 181 podpora vydania publikácie 100,- 10.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile44,2 Kb
103/2014 o dotácii OZ Sabuž Štúrova 34, Modra 317 45 440 /001 §15 zákona 282/2008 858,- 10.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile71,1 Kb
104/2014 o dotácii KsvJK Zámocká 47, Dubová 340 74 431 Dubovské noviny 1000,- 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile54,2 Kb
105/2014 o dotácii FS Lipka Zámocká 47, Dubová 360 61 948 kroje 300,- 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile54,2 Kb
106/2014 o dotácii JDS Dubová 897 019 podpora činnosti 500, 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile54,2 Kb
107/2014 o dotácii ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá 317 94 050 výstroj 600,- 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile53,7 Kb
108/2014 o dotácii TJ Dubová Dubová 318 23 475 činnosť TJ 6300,- 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile54,2 Kb
109/2014 o nájme František Gavorník Hlavná 41/81 Dubová parkovacie miesto 70€/ rok 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile79,1 Kb
110/2004 o nájme Ľubomír Zubaj Hlavná 40/79, Dubová parkovacie miesto 70€/ rok 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile78,2 Kb
111/2014 o nájme Jozef Slivka Hlavná 40/79, Dubová parkovacie miesto 70€/ rok 5.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile78,2 Kb
120/2014 o budúcej zmluve Zuzana Aranyosiová Partizánska 71. Modra 477 24 765 prenájom pozemkov – kocka 1200 €/rok 13.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile194 Kb
123/2014 o pripojení ZSD a.s. Čulenova 6, Bratislava 363 61 518 zmena ističov Fugelka VOP v zmysle VOP 27.2.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile84,7 Kb
124/2014 o dodávke + akcia ZSD a.s. Čulenova 6, Bratislava 366 77 281 zmluva po zmene ističov + akcia VOP 300 € / mesačne záloha 18.3.14 19.3.14 20.3.14 RTFfile1,53 Mb
134/2014 o nájme OZ Schatmansdorf Na vŕšku 714, Častá 422 53 446 letný LARP 400,- 24.3.14 25.3.14 26.3.14 RTFfile53,2 Kb
162/2014 o nájme Zuzana Aranyosiová Partizánska 71, Modra 477 24 765 prenájom pozemkov – kocka 1200 €/rok 10.4.14 24.4.14 25.4.14 RTFfile69,8 Kb
250/2014 aktivačná činnosť UPSVaR Pezinok Moyzesova 2, Pezinok 307 9145 87 § 52a – aktivácia nezamestnaných 0,- 20.6.14 20.6.14 21.6.14 RTFfile116 Kb
263/2014 o nájme Juraj Schwarz Hlavná 24, 900 90 Dubová Dodatok zmluva z 1.3.2004 30.6.14 30.6.14 1.7.14 31.12.14 RTFfile36,3 Kb
264/2014 o nájme Martin Schwarz Hlavná 24, 900 90 Dubová Dodatok 624/2013 30.6.14 30.6.14 1.7.14 31.12.14 RTFfile37,4 Kb
268/2014 dohoda hmotná núdza UPSVaR Pezinok Moyzesova 2, PK 307 91 45 87 §10 poberatelia dávky v hmotnej núdzi 20.6.14 4.7.14 5.7.14 PDFfile850 Kb
293/2014 mandátna zmluva Cassis Consult, s.r.o. Vlčkova 37, 811 04 BA 358 821 15 žiadosť Envirofond 500,- € 25.7.14 25.7.14 26.7.14 PDFfile61,5 Kb
274/2014 kúpna zmluva RIS-Dubová Záborského 42, 831 03 BA 358 498 60 časť cesty a chodníky Novosady 1,- € 3.9.14 4.9.14 5.9.14 PDFfile57,3 Kb
275/2014 kúpna zmluva RIS-Dubová Záborského 42, 831 03 BA 358 498 60 pozemky pod cestami 1,- € 3.9.14 4.9.14 5.9.14 PDFfile75,2 Kb
178/2014 nájomná zmluva Marek Jakubec – Joslik Zámocká 33, 900 90 Dubová 372 904 79 nájom poľnohospodárskej pôdy zmluva podľa uznesenia 8/2014 930 € / ročne 27.8.14 5.9.14 6.9.14 PDFfile245 Kb
363/2014 dodatok k zmluve o zriadení spoločného školského úradu obce Budmerice, Šenkvice, Častá, Báhoň, Vištuk, Jablonec, Dubová, Sl.Grob, Vinosady, Viničné obecné úrady jednotlivých obcí IČO jednotlivých obcí rozšírenie pôsobnosti úradu o obec Viničné zmluva z 3.2.2005 náklady podľa zmluvy 27.8.14 11.9.14 deň po zverejnení obcou Dubová 12.9.2014 PDFfile32,7 Kb
195/2014 o dielo Pro implement s.r.o. Štefanovičová 127, 951 15 462 553 71 PHSR 717,- € 27.6.14 11.9.14 12.9.14 PDFfile121 Kb
365/2014 o dielo AŽ projekt s.r.o Topolianska 28, BA 359 519 58 ZaD č.2 7560,- € 11.9.14 12.9.14 13.9.14 PDFfile57,2 Kb
366/2014 o dielo AŽ projekt s.r.o Topolianska 28, BA 359 519 58 UŠ Horné Humná 19980,- € 11.9.14 12.9.14 13.9.14 PDFfile52,4 Kb
257/2014 kúpna zmluva BSK Sabinovská 16, 820 05 BA 360 63 606 počítač 1 ks prenájom z roku 2006 1,- € 13.8.14/ 25.6.14 17.9.14 18.9.14 PDFfile53,7 Kb
376/2014 aktivačná činnosť UPSVaR Pezinok Moyzesova 2, Pezinok 307 914 587 § 52a – aktivácia nezamestnaných 22.9.14 24.9.14 25.9.14 PDFfile117 Kb
410/2014 príkazná zmluva ZMO JB Trhová 2, 917 00 TT 318 26 385 obstarávanie – plyn 100,- € 10.8.14 14.10.14 15.10.14 PDFfile474 Kb
411/2014 príkazná zmluva ZMO JB Trhová 2, 917 00 TT 318 26 385 obstarávanie – elektrina 100,- € 10.8.14 14.10.14 15.10.14 PDFfile491 Kb
412/2014 príkazná zmluva Vodohospodárske stavby – ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8, 823 53 BA 313 20 082 nájom unimobunky 60,- € / mesiac 13.10.14 14.10.14 15.10.14 PDFfile59,8 Kb
433/2014 dohoda UPSVaR Pezinok Moyzesova 2, Pezinok 307 945 87 absolventská prax 0,- 30.10.14 12.11.14 13.11.14 PDFfile98,8 Kb
475/2014 kúpna zmluva MK hlas s.r.o. Bernolákova 5, Sabinov 453 523 05 hlásny modul rozhlasu 2091 / na splátky 24.11.14 24.11.14 25.11.14 PDFfile55,8 Kb
477/2014 dohoda hnotná núdza UPSVaR Pezinok Moyzesova 2, Pezinok 307 945 87 §10 poberatelia dávky v hmotnej núdzi 24.11.14 5.12.14 6.12.14 PDFfile67,1 Kb
515/2014 dodatok odpady Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín 34 1159 01 vývoz TKO cenník / množstvo ? 30.12.14 27.2.15 28.2.15 31.12.15 PDFfile40,4 Kb