Zmluvy

2013

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
603/ 2013 o združenej dodávke elektriny SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, BA 35 815 256 verejné osvetlenie Novosady VOP 128 €|/ mesačne 3.12.13 5.12.13 6.12.13 RTFfile95,6 Kb
602/ 2013 dodatok 1/2013 k 111 001 Marius Pedersen a.s. Hasičská 2, 902 01 Pezinok 34 115 901 vývoz odpadu a separátov 111001 navýšenie o infláciu 4.12.13 5.12.13 6.12.13 RTFfile102,9 Kb
601/ 2013 dodatok 1/2013 k 111001/2011 Marius Pedersen a.s. Hasičská 2, 902 01 Pezinok 34 115 901 vývoz kovov 111001/ 2011 37,45€/ 1100 l nádoba 4.12.13 5.12.13 6.12.13 RTFfile69,6 Kb
590/ 2013 o vecnom bremene ZS Distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 BA   vecné bremeno el.rozvody 0,-€ PDFfile442 Kb
589/ 2013 o nájme Katarína Mešková Chata Fúgelka 347, 900 90 Dubová 36 952 621 verejné osvetlenie Novosady dočasný nájom 1000,m- € mesačne 21.11.13 25.11.13 26.11.13 RTFfile83,9 Kb
573/ 2013 o pripojení ZSE a.s. Čulenova 6, 816 47 BA 35 823 551 verejné osvetlenie Novosady VOP 130,94 20.11.13 21.11.13 22.11.13 RTFfile1,9 Mb
562/ 2013 o dodávke plynu RWE Gas Slovensko Mlynská 31, 042 91 Košice 44 291 809 združená dodávka plynu Fúgelka 1300 €/ mesačne 11.11.13 13.11.13 14.11.13 RTFfile2 Mb
548 /2013 o nájme Mešková Katarína Chata Fúgelka 347, 900 90 Dubová 36 952 621 dočasný nájom 1000€/ mesačne 4.11.13 12.11.13 13.11.13 RTFfile79,8 Kb
557/ 2013 o dodávke elektriny ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 BA 366 772 81 združená dodávka el. energie Fúgelka VOP 300 €/ mesačne 11.11.13 12.11.13 13.11.13 RTFfile263 Kb
496/ 2013 Dodatok č.1 Obec Častá Hlavná 168, 900 89 Častá 304 701 zmluva o spoločnom DHZ 336/2007 500,- 26.9.13 26.9.13 27.9.13 RTFfile124 Kb
489/ 2013 dohoda o ukončení Katarína Mešková Chata Fúgelka 347, 900 90 Dubová 36 952 621 ukončenie nájmu 8/2009 + dodatok 0,- 24.9.13 25.9.13 26.9.13 RTFfile216 Kb
412 /2013-00 o budúcej zmluve BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 35 850 370 predaj pozemku pod čerpacou stanicou 100,- 15.8.13 21.8.13 22.8.13 1.1.2015 ak nebude schválená žiadosť o NFP RTFfile216 Kb
  • Prílohy 412 /2013-00
  • 01
  • 02
  • 03
411/ 2013-04 kúpna zmluva BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 35 850 370 predaj PD a licencie 411/2013-00 32.367- 15.8.13 21.8.13 22.8.13 1.1.2015 ak nebude schválená žiadosť o NFP RTFfile108 Kb
411/ 2013-03 o postúpení práv a záväzkov BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 35 850 370 súčinnosť pri výstavbe 411/2013-00 15.8.13 21.8.13 22.8.13 1.1.2015 ak nebude schválená žiadosť o NFP RTFfile90,1 Kb
411/ 2013-00 o spolupráci BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 35 850 370 výstavba kanalizácie v obci 15.8.13 21.8.13 22.8.13 1.1.2015 ak nebude schválená žiadosť o NFP RTFfile200 Kb
411/ 2013-00
414/2013 o postúpení práv stavebníka Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110, BA   súčinnosť pri výstavbe 22.7./ 14.8.13 14.8.13 15.8.13 RTFfile52,7 Kb
413/2013 o postúpení práv stavebníka RIS-Dubová s.r.o. Záborského 42, 831 03 BA 35 849 860 súčinnosť pri výstavbe 22.7./ 14.8.13 14.8.13 15.8.13 RTFfile59,4 Kb
399/2013 o prevode SR-SPF Búdkova 36, 817 15 BA 17 335 345 bezodplatný prevod pozemku 0,- 23.7./ 13.8.13 13.8.13 14.8.13 RTFfile71,8 Kb
416/2013 o vecom bremene SR-SPF Búdkova 36, 817 15 BA 17 335 345 vecné bremeno na vodovod 2006,91,- 29.5.13 29.5.13 30.5.13 RTFfile70,0 Kb
410/2013 kúpna zmluva RIS-Dubová s.r.o. Záborského 42, 831 03 BA 35 849 860 kúpa pozemkov 20570,- 6.8.13 9.8.13 10.8.13 RTFfile273 Kb
409/2013 o prevode OP RETEP SLOVAKIA s.r.o. Záborského 42, 831 03 BA 35 786 281 prevod obchodného podielu obce 20570,- 6.8.13 9.8.13 10.8.13 RTFfile104 Kb
346/2013 o dodávke vody BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 35 850 370 o dodávke vody VOP v zmluve regulovaná cena 7.7.13 31.7.13 1.8.13 RTFfile70,0 Kb
342/2013 o dotácii OZ DABUŽ Štúrova 34, Modra 317 45 440 /001 na podporu práce s mládežou 630,- 30.5./ 28.6.13 1.7.13 2.7.13 RTFfile70,0 Kb
335/2013 o dielo AŽ projekt s.r.o Topolianska 28, BA 35 95 19 58 UŠ Za kaplnkou 11.940,- 24.6.13 25.6.13 26.6.13 RTFfile53,8 Kb
334/2013 o dielo AŽ projekt s.r.o Topolianska 28, BA 35 95 19 58 UŠ Horné lúky 8.700,- 24.6.13 25.6.13 26.6.13 RTFfile53,3 Kb
279/2013 o dielo RAD-MAR s.r.o. Záhradná 20, 902 01 Pezinok 439 66 853 rekonštrukcia chodníka 23949,2,- 21.5.13 22.5.13 23.5.13 RTFfile108,5 Kb
256/2013 o prevode Alojz Peško a manželka Mária Novosadská 11, 900 90 Dubová   predaj pozemkov pod domom a záhrada 940,- 13.5.13 14.5.13 15.5.13 RTFfile30,3 Kb
227/2013 o dielo Hydrocoop s.r.o. Dobšinského 32, 811 05 BA 313 36 949 IČ stavebného konania 6.480,- 6.5.13 7.5.13 8.5.13 RTFfile50,3 Kb
226/2013 o dielo Hydrocoop s.r.o. Dobšinského 32, 811 05 BA 313 36 949 PD pre stavebné konanie 6.720,- 6.5.13 7.5.13 8.5.13 RTFfile54,1 Kb
183/2013 kúpna zmluva RIS-Dubová a Ing. Peter Novosad Záborského 42, 831 03 BA 358 49 860 kúpa pozemkov – cesty, spevnené plochy, prícestné pozemky 1,- 5.4.13 10.4.13 11.4.13 RTFfile97,3 Kb
182/2013 kúpna zmluva RIS-Dubová Záborského 42, 831 03 BA 358 49 860 kúpa ciest a verejného osvetlenia Novosady 1,- 5.4.13 10.4.13 11.4.13 RTFfile54,3 Kb
146/2013 o postúpení práv stavebníka Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110, BA FO súčinnosť pri výstavbe 5.4.13 5.4.13 6.4.13 RTFfile46,5 Kb
145/2013 o postúpení práv stavebníka RIS-Dubová Záborského 42, 831 03 BA 358 498 60 súčinnosť pri výstavbe 5.4.13 5.4.13 6.4.13 RTFfile46,6 Kb
126/2013 o dotácii Obec Vinosady Pezinská 95, 902 01 Vinosady 305 162 dotácia na haváriu 500,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile53,7 Kb
125/2013 dodatok 1/2012 k zmluve 111001 Marius Pedersen a.s. Hasičská 2, 902 01 Pezinok 341 15 901 vývoz komunálu a separátov – navýšenieo 4% 111001 cca 9800,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile101,4 Kb
124/2013 dodatok 1/2012 k zmluve 111001/2011 Marius Pedersen a.s. Hasičská 2, 902 01 Pezinok 341 15 901 vývoz separovaných kovov 111001/ 2011 (409/2011) 36,72/ 1 nádoba 1100 litrov 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile63,5 Kb
123/2013 o dotácii TJ Dubová Dubová 318 23 475 na činnosť 6300,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile53,7 Kb
122/2013 o dotácii Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku – OZ ZŠ Na Bielenisku 2, 902 01 Pezinok 308 49 675 výstroj športovca 200,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile53,2 Kb
121/2013 o dotácii ŠK SPC Častá Zámocká 237, 900 89 Častá 317 94 050 výstroj športovcov 500,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile53,7 Kb
120/2013 o dotácii JDS Dubová 497 019 schôdzková činnosť 500,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile54,2 Kb
119/2013 o dotácii FS Lipka- OZ Dubová 360 61 948 nové kroje 2000,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile54,7 Kb
118/2013 o dotácii Konferencia sv. Jána Krstiteľa Dubová 340 74 431 Dubovské noviny 1000,- 4.3.13 5.3.13 6.3.13 RTFfile54,7 Kb
7/2013 dohoda o odbornej praxi žiaka Obch. akadémia Myslenická 1, 902 01 PK   zabezpečenie odbornej praxe žiaka 3.12.12 26.2.13 26.2.13 31.5.13 RTFfile77,3 Kb