Zmluvy

2012

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
519/ 2012 nájomná zmluva Rudolf Jakubec Hlavná 37, 900 90 Dubová   prenájom časti pozemku č. 6 30,- €/ročne 22.1.13 23.1.13 24.1.13 22.1.16 RTFfile77,3 Kb
  o dielo BDM Zemné práce Hlavná 96, 900 89 Častá 36 733 300 zemné práce 10800,- 7.1.13 8.1.13 9.1.13 RTFfile88,3 Kb
463/ 2012 o dielo GEODET SADLOŇ s.r.o. Bratislavská 42, 900 01 Modra 45

548

153

JPÚ Za Hoštáky 9600,- 12.11.12 15.11.12 16.11.12 podľa harmonogramu RTFfile58,8 Kb
442/ 2012 o prevode OP Ing. Ivan Peschl Podhorská 53, 900 90 Dubová predaj 1 % podielu spoločnosti Skládka odpadov Dubová s.r.o. 10004,- 26.10.12 29.10.12 30.10.12 RTFfile50,7 Kb
409/ 2012 zmluva o právnej pomoci JUDr. Jana Peschlová – advokát Na Revíne 29, 831 01 BA 31 819 974 právna pomoc 220 €/ 10 h 1.10.12 1.10.12 2.10.12 RTFfile55,3 Kb
408/ 2012 zmluva o budúcej zmluve RIS Dubová s.r.o. Záborského 42, 831 03 BA 35 849 860 predaj pozemkov a stavieb 1€ / stavba, pozemok 13.8.12/ 20.9.12 28.9.12 29.9.12 RTFfile49,6 Kb
393/1 /2012/ 1-9 o dodávke elektriny SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 358 15 256 dodávka elektriny – všeobecné podmienky VOP VT78,9, NT62,0/ MWh 12.9.12 18.9.12 19.9.12 31.9.12 RTFfile465 Kb
373/ 2012 dohoda o ukončení JUDr. Mária Uheľ Greňová Družstevná 2, 831 04 BA 42 174 015 právne služby Zmluva z 1.3.2007 24.8.12 28.9.12 29.9.12 RTFfile27,1 Kb
311/ 2012 zmluva o spolupráci Egl Jozef Sibírska 60, BA 40 787 303 zber šatstva 0,- 10.7.12 11.7.12 12.7.12 RTFfile37,1 Kb
295/ 2012 nájomná zmluva obec Jablonec 900 86 Jablonec 304 7 94 autobus Karosa LC-735,20 1,- ročne 2.7.12 2.7.12 3.7.12 do 3.7.12 RTFfile37,8 Kb
294 /2012 kúpna zmluva Jozef Jakubec Hlavná 192/72, 900 90 Dubová traktor Zetor 7011 582,- 29.6.12 2.7.12 3.7.12 RTFfile71,6 Kb
290/ 2012 prevod obch. podielu RETEP SLOVAKIA s.r.o. Záborského 42, 831 03 BA 357 86 281 prevod 35% podielu 350 000,- 28.6.12 28.6.12 29.6.12 RTFfile66,5 Kb
267/ 2012 prevod majetku MPC Ševčenkova 11, BA 164 348 dar počítač do ZŠ 736,80,- 7.6.12 RTFfile58,9 Kb
262/ 2012 dotácia Ob.Ú Bratislava Staromestská 6, BA 421 311 11 Bezpečnosť bývania – doprava 2000,- 7.5.12 6.6./ 15.6.12 7.6.12 31.12.12 RTFfile141.2,9 Kb
218/ 2012 o postúp. práv staveb. RIS Dubová s.r.o. Záborského 42, 831 03 BA 358 49 860 UZN OZ 14/2011 30.4.12 10.5.12 11.5.12 RTFfile58,9 Kb
211/ 2012 rámcová Ing. Pavel Soukup P.S. ČSPL Avanti Častá 410 27 345 zvýhod. rabat 4.5.12 10.5.12 11.5.12 RTFfile52,6 Kb
189/ 2012 nájom. zmluva GOSET, s.r.o. Harmónia 3018, 900 01 Modra 357 09 031 pozemky letisko 178,5,- 4.5.12 4.5.12 5.5.12 RTFfile55,3 Kb
195/ 2012 príspev. na podp. zamest. UPSVaR Moyzesova 2, Pezinok 307 94 587 prísp. podľa §50j; 49501, 76,- 25.4.12 25.4.12 26.4.12 RTFfile250,6 Kb
174/ 2012 o odbere odpadu INSA, s.r.o. Niklová ul. 926 01 Sereď 360 24 376 zber malých batérií 19.4.12 4.5.12 5.5.12 RTFfile135,3 Kb
170/ 2012 Mem. o spolup. BSK, BA a mestá a obce kraja Sabinovská 16, Bratislava 360 636 06 ochrana vinohrad. 0,- 8.3.12 13.3.12 14.3.12 RTFfile84,1 Kb
129/ 2012 dodatok Úrad vlády SR Nám. Slobody 1, Bratislava 151 513 úprava rozpočtu projektu 645/ 2011 0,- 3/ 2012 RTFfile37,4 Kb
129/ 2012 dodatok Úrad vlády SR Nám. Slobody 1, Bratislava 151 513 úprava rozpočtu projektu 645/ 2011 0,- 3/ 2012 RTFfile40,9 Kb
128/ 2012 o dotácií FS LIPKA Zámocká 47, 900 90 Dubová 360 61 948 dotácia na údržbu krojov 200,- 12.3.12 13.3.12 14.3.12 12/ 2012 RTFfile53,8 Kb
127/ 2012 o dotácií JDS Dubová 987 019 dotácia na schôdz. činnosť 500,- 12.3.12 13.3.12 14.3.12 12/ 2012 RTFfile53,3 Kb
126/ 2012 o dotácií ŠK SPC Častá Zámocká 327, 900 89 Častá 317 94 050 dotácia na výstroj 500,- 12.3.12 13.3.12 14.3.12 12/ 2012 RTFfile53,3 Kb
112/ 2012 o dotácií Obec Píla Hlavná 68, 900 89 Píla 305 031 dotácia na povodeň 2000,- 12.3.12 13.3.12 14.3.12 12/ 2012 RTFfile27,7 Kb
121/ 2012 o dotácií Konf. sv. Jána Krstiteľa Zámocká 47, 900 90 Dubová 340 744 31 dotácia z rozpočtu na noviny 2000,- 21.2.12 12.3.12 13.3.12 12/ 2012 RTFfile53,8 Kb
94/ 2012 o dielo PT-Real s.r.o. Vonkajší rad 795, Sereď 362 714 46 park v obci 2500,- 29.2.12 29.2.12 1.3.12 4/2012 RTFfile89,2 Kb
93/ 2012 o dielo PT-Real s.r.o. Vonkajší rad 795, Sereď 362 714 46 priestran. areál TJ 2000,- 29.2.12 29.2.12 1.3.12 3/2012 RTFfile88,9 Kb
92/ 2012 o dielo PT-Real s.r.o. Vonkajší rad 795, Sereď 362 714 46 priestran. pred MŠ 2000,- 29.2.12 29.2.12 1.3.12 3/2012 RTFfile88,6 Kb
87/ 2012 zmluva o spolupráci OZ Smolenice, LESY SR. Trnavská 12, Smolenice 36 038 351 realizácia revital. opatrení 0,- 28.2.12 28.2.12 29.2.12 3/2032 RTFfile69,4 Kb
56/ 2012 Kúpna zmluva RKC Farnosť Dubová Podhorská 18 340 149 51 kúpa “besedy” 30.000,- 9.2.12 9.2.12 10.2.12 RTFfile63,1 Kb