Zmluvy

2011

Zmluva číslo: Názov: Partner: Predmet: Hodnota: Uzavretá / Zverejnená: Prílohy:
694/2011 zmluva o uskutočnení projektu REVIA podpora knižnice 240,- € 1.12.11/ 30.12.11 RTFfile36,4 Kb
693/2011 zmluva o zabezpečení účati na veľtrhu Slovakiatour 2012 MVC, MOS zabezpečenie spoluúčasti na veľtrhu cestovného ruchu 118,- 19.12.11/ 30.12.11 RTFfile56,3 Kb
661/2011 zmluva o dielo BDM Zemné práce revitalizačné opatrenia 16980,- € 15.12.11/16.12.11 RTFfile88,5 Kb
653/2011 Darovacia zmluva HaZZ Hl.m.SR darovanie autobusu 0,- 21.11.11/23.8.11 RTFfile95,1 Kb
645/2011 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Úrad vlády SR Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 20.000,-€ 6.12.11/ 23.11.11 RTFfile136,8 Kb
680/2011 zmluva o postúpení práv stavebníka RIS-Dubová s.r.o. obec je stavebníkom do vydania stavebného povolenia 0 21.11.11/ 23.12.11 RTFfile45,6 Kb
679/2011 kúpna zmluva Dušan Hanula, Ľudovít Šebo, Ivan Hupka kúpa pozemkov od FO 100.000 € 22.12.11/ 23.12.11 RTFfile105,1 Kb
584/2011 dohoda UPSVaR Pezinok poskytnutie príspevku na podporu regionálnej zamestnanosti vo výške 95% celkovej ceny práce 7 pracovníkov 5398.- € 07.10.11/ 01.11.11 RTFfile246,2 Kb
572/2011 komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky pre §50j 27.10.11/ 27.10.11 RTFfile145,6 Kb
569/2011 zmluva o dielo AŽ projekt s.r.o. UŠ Dolné humná 4560,- € 27.10.11/ 27.10.11 RTFfile109,2 Kb
503-2011 o dodávke pitnej vody BVS a.s. dodávka pitnej vody – všeobecné podmienky regulovaná cena/ m3 27. 9. – 4.10.11/5.10.11 RTFfile1870 Kb
509 dodatok k zmluve T-Com Obec Píla dotácia na povodeň 2011 §7 zákona 583/2004 3300,- 26.07.11/ 27.07.11 RTFfile870,6 Kb
494/2011 dodatok č.1 k mandátnej zmluve (03/DUB/2011) Štefan Porubčan stavebný dozor 3000,- 27.09.11/ 27.09.11 RTFfile46,6 Kb
493/2011 zmluva o nájme Mirado s.r.o. nájom časti pozemku parcela č. 10 – KOCKA 1000,- € /ročne 23.09.11/ 23.09.11 RTFfile60,9 Kb
489/2011 dodatok k darovacej zmluve 12.08.11/ 20.08.11 RTFfile134,0 Kb
488/2011 darovacia zmluva Ľudovít Zachar, Jakubcová Margita, Lederleitner Eugen dar obci – cesta v Koligramoch 24.05.11/ 20.08.11 RTFfile98,3 Kb
487/2011 darovacia zmluva Jaroslav Kučera a Dana Kučerová dar obci – pozemok parc.č. 272 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 20.08.11/ 20.08.11 RTFfile63,8 Kb
451/2011 darovacia zmluva HaZZ Hl.m.SR dar obci – autobus 0,- – / 20.08.11
413/2011 zmluva o dotácii z rozpočtu Obec Píla dotácia na povodeň 2011 §7 zákona 583/2004 3300,- 26.07.11/ 27.07.11 RTFfile29,1 Kb
409/2011 zmluva o poskytovaní služieb Marius Pedersen a.s. zmluva na vývoz separovaných kovov 144 ročne 25.07.11/ 26.07.11 RTFfile93,1 Kb
371/2011 zmluva o dielo AŽ projekt s.r.o. aktualizácia UPO 11640 29.06.11/ 30.06.11 RTFfile124,5 Kb
318/2011 darovacia zmluva JRK Waste Management s.r.o. dar obci – kompostér 47 03.06.11/ 14.06.11 RTFfile46,5 Kb
332/2011 príkazná zmluva ZMO Jaslovské Bohunice obstaranie partnera na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 0 – / 14.06.11 RTFfile38,9 Kb
331/2011 darovacia zmluva MV SR dar prebytočného majetku – traktor 0 11.06.11 / 14.06.11 RTFfile38,4 Kb
320/2011 zmluva o dielo Ivo s.r.o. Závlahový systém 9580 10.06.11 / 13.06.11 RTFfile39,4 Kb
308/2011 zmluva o dielo CREATIVE, s.r.o. vypracovanie zámeru podľa zák. č.24/2006 Z.z. – EIA na obytnú zóny Za Hoštáky 1440 01.06.11 / 02.06.11 RTFfile189,4 Kb
279/2011 zmluva o audítorskej činnosti PROMT AUDIT s.r.o. audit a overenie konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2009 250 09.05.11 / 12.05.11 RTFfile79,6 Kb
7/§50j/2011 dohoda UPSVaR Pezinok poskytnutie príspevku na podporu regionálnej zamestnanosti vo výške 95% celkovej ceny práce 2 pracovníkov 5999,82 29.04.11 / 29.04.11 RTFfile246,4 Kb
03/DUB/2011 mandátna zmluva Štefan Porubčan stavebný dozor 3000 28.03.11 / 29.03.11 RTFfile134,4 Kb
ZoD Obnova zmluva o dielo EURO-BUILDING a.s Obnova verejného priestranstva v obci Dubová 458148,12 24.06.10 / 29.03.11 RTFfile181,2 Kb
Dodatok č.1 dodatok k zmluve o dielo EURO-BUILDING a.s zmena harmonogramu 0 29.10.10 / 29.03.11 RTFfile105,8 Kb
Dodatok č.2 dodatok k zmluve o dielo EURO-BUILDING a.s doplnenie zodpovedných osôb 0 23.03.11 / 29.03.11 RTFfile109,3 Kb