Spoločenské organizácie

Občianske združenia a spoločenské skupiny

Oficiálne občianske združenia

Názov združenia Credo – kresťanská spevácka skupina 
 • Sídlo Hlavná 23, 90090 Dubová, Slovenská republika
 • IČO 31793533
 • Dátum vzniku 15.04.1998
Názov združenia DUBOVAN 
 • Sídlo Zámocká 33, 90090 Dubová, Slovenská republika
 • IČO 30846820
 • Dátum vzniku 31.03.2003
 • (spolok vinohradníkov ?)
Názov združenia DUBOVANČEK 
Názov združenia Folklórna skupina LIPKA  
Názov združenia Letecký klub Dubová 
Názov združenia Občianske združenie Agátová 
 • Sídlo Agátová 14, 90090 Dubová, Slovenská republika
 • Dátum vzniku 17.12.2014
Názov združenia Rodičovské združenie pri Základnej škole v Dubovej
 • Sídlo ZŠ, Hlavná 24, 90090 Dubová, Slovenská republika
 • Dátum vzniku 24.10.2014
 • (ZŠ)
Názov združenia ŠK Nicolette Dubová
 • Sídlo Podhorská 219, 90090 Dubová, Slovenská republika
 • IČO 34075003
 • Dátum vzniku 11.04.1995
Názov združenia Talentárium Dubová 
 • Sídlo Hlavná 127, 90090 Dubová, Slovenská republika
 • IČO 42365171
 • Dátum vzniku 28.08.2014
Názov združenia Telovýchovná jednota DUBOVÁ
 • Sídlo Ihrisková , 90090 Dubová, Slovenská republika
 • IČO 31823475
 • Dátum vzniku 06.08.1990
 • (schválená zmena stanov – následne aktualizujeme)
Názov združenia Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku 

Názov združenia KARPATIA FIGHT CLUB SLOVAKIA

 • Sídlo Sokolská 10, 90090 Dubová, Slovenská republika
 • IČO 42416477
 • Dátum vzniku23.01.2015

Neoficiálne spoločenské skupiny a zoskupenia

Ružencové spoločenstvo
 • Jakubcová Anežka je vedúcou
 • 5 ruží po 20 veriacich
 • Členovia sa celoročne modlia ruženec v súkromí aj za členov našej komunity a obec.
Vianočný deviatnik
Rodiny:
 • Jakubcová Celestína
 • Gašparovičoavá Štefánia
 • Lániková Marta
 • Lukačovičová Mária (Marka Bankova)
 • Kosec Stanislav
 • Schwarzová Anna
 • Polčicová Magda
 • Lukačovičová Rozália (teta Ružena)
 • Jakubec Rudolf (Čvalan)

Rodiny každoročne usporadúvajú Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu v predvianočnom období s modlitbami a spevom nábožných piesní, kde sa okrem iných úmyslov modlia aj za naše spoločenstvo a našu milú dedinku.

Cech roduverných Dubovaniek 

Neformálne spoločenstvo dubovských žien, ktoré udržujú okrem umenia pečenia dubovských „sciskanic“ aj umenie dobrej nálady a zábavy – najmä na fašiang počas Babskej zábavy. Tiež nás tradične reprezentujú na Keramických trhoch v Pezinku, vinobraní…. – TV spot

Naši turisti

Organizovaný v Modre, ale naši. Spravujú, budujú a vylepšujú turistické chodníčky, značenie a najmä rozhľadňu Kukla s prírodným areálom.

T.D.F.  (Tour de Frivald)

Od roku 2009 sa táto neformálna no o to sympatickejšia skupina cyklistov každoročne vyberie na cyklotúru plnú zážitkov a ich počet sa každým rokom zvyšuje (účastníkov i zážitkov).

Starí páni – neorganizovaní futbalisti, nie takí starí ako napovedá názov Neorganizovaný futbalisti, nie takí starí ako napovedá názov, ktorí športujú a stretávajú sa v duchu športovej zábavy a kamarátstva .