Školstvo a šport

Prevádzka školských zariadení, športové kluby a združenia