Obecný kontrolór

Dokumenty obecného kontrolóra

Mgr. Iveta Balejčíková

Narodená v roku 1961, bytom Osuského 44, Bratislava

Kontakt: balejcikova@chello.sk

Obecným kontrolórom je od roku 2011

2019

2018 a staršie

Edita Heldová

Narodená v roku 1943, bytom Dubová, Novosadská ulica 6

Pracuje na notárskom úrade

Obecným kontrolórom bola od r. 1999 do r. 2011

Mária Hutterová

Obecným kontrolórom bola od r. 1990 do r. 1999