Komisie

Vo volebnom období 1995-1998

Komisia na ochranu verejného poriadku, obchodu a služieb

 • Branislav Jakubec – predseda
 • František Gavorník
 • Daniela Hozlárová
 • Ľubomír Zubaj
 • Jozef Galdošík

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

 • Rudolf Oškera – predseda
 • Pavel Lukačovič
 • Ladislav Moravčík
 • Ing. Miloš Koník
 • Milan Oškera
 • Anežka Kyrinovičová
 • Peter Zajíček

Komisia pre rozvoj  školstva, vzdelávania, kultúry, športu a agroturistiku

 • Ľudovít Ružička – predseda do 31.8.1995
 • Štefan Jakubčík
 • Miroslav Kučera – predseda od 31.8.1995
 • Katarína Mešková
 • Juraj Schwarz
 • Dušan Hrdlovič

Komisia finančná, sociálna, zdravotná a pre správu majetku

 • Hana Koníková
 • Edita Heldová
 • Zuzana Jakubcová
 • Bernardína Kučerová
 • Marián Zemko

Komisia pre agroturistiku pri KRKVaŠ

 • Katarína Mešková
 • Magda Lackovičová
 • Ivan Zubaj
 • Anna Valentovičová