Komisie

Vo volebnom období 2018 - 2022

Komisia na ochranu verejného záujmu

prešetrenie sťažností a petícií – KOVZ

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť a úplnosť Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, v zmysle zákona o sťažnostiach (9/2010 Z.z.) a smernice č. 9 prešetrovať sťažnosti, v zmysle zákona o obecnom zriadení  (369/1990 Zb.) a súvisiacich predpisov vybavovať petície.

  • Predseda: Peter Moravčík
  • Členovia: Marcel Magát, Ema Gavorníková

Komisia pre rozvoj vzdelávania a športu – KRVaŠ

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach rozvoja vzdelávania a školstva, rozvoja športu a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

  • Predseda: Peter Moravčík,
  • Členovia: Marcela Benčuriková, Simona Jakubcová, Viliam Zachar st., Vladislav Manduľák, Vanesa Blanáriková, Mária Moravčíková, Ivana Májeková, Viliam Valentovič, Ria Hutterová

Komisia pre rozvoj kultúry a cestovného ruchuKRKaCR

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach rozvoja kultúry, rozvoja cestovného ruchu, udržiavania tradícií, propagácie obce, rozvoja informačného systému obce a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

  • Predseda: Valéria Toráčová,
  • Členovia: Jana Koníková, Magdaléna Grellnethová, Stanislava Tomašovičová, Lýdia Cibulová, Michal Oškera, Renáta Jakubcová, Eva Kenderessy, Martin Schwarz ml.

Komisia finančná, sociálna, zdravotná  a pre správu majetku – FSK

Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  rozpočtu a financií, správy obecného majetku, sociálnych služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, zdravotnej prevencie.

  • Predseda: Jozefína Žáková
  • Členovia: Mária Polčicová, Roman Vizváry, Milan Schavel

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo – STK

Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  životného prostredia, odpadového hospodárstva, územného plánovania a  výstavby, poľnohospodárstva a veterinárnej starostlivosti, lesného a vodného hospodárstva, poľovníctva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podnikania a služieb.

  • Predseda: Marcel Magát
  • Členovia:  Pavol Lukačovič, Ema Gavorníková, Samuel Tomašovič, Tomáš Gašparovič, Nicola Tomašovičová, Jaroslav Gloznek, Marián Grellneth st.