Kalendár podujatí 2018

 • 3.2. Pupácky ples
 • 10.2. Valentínsky ples
 • 13.2. Babská zábava
 • 22.3. Rozprávková noc v škole
 • 24.3. Farmárske trhy
 • 30.3. -2.4. Veľkonočné sviatky
 • 4.4. Deň otvorených dverí
 • 7.4. Kvetinkový koncert
 • 11.4. Zápis do ZŠ
 • 20.4. Deň Zeme, čistenie obce
 • 21.4. Farmárske trhy
 • 30.4. Richtárska varecha – stavanie mája
 • apríl Noc s Andersenom
 • apríl Trenčín – Záhradkár 2018
 • 4.5. sv. Florián – prezentácia záhrady pri OU
 • 13.5. Deň matiek
 • 25.5. sv. Urban, odhalenie tabule pri preši v parku obce
 • 26.5. Deň otvorených pivníc na sv. Urbana
 • 26.5. Letecký deň + deň detí
 • 1.6. ABELAND, návšteva farmy
 • 2.6. Farmárske trhy
 • jún Tajomný les – Deti noci – MDD
 • 8. – 10.6. Keramické trhy Pezinok
 • 13.6. – 22.6. škola v prírode
 • 30.6. Diskotéka-začiatok prázdnin
 • 5.7. CM výstup na Kuklu
 • 7.7. Rozlúčkový koncert
 • 8.9. Festival sciskanic + kultúrny program
 • september Vinobranie Pezinok
 • september Vinohranie Modra
 • 6.10. Hodová zábava + kultúrny program
 • 7.10. Hody – slávnostná sv. omša v krojoch
 • október Mesiac úcty k starším
 • október Sretnutie s jubilantami
 • október pochod svetlonosov
 • 1.11. Sviatok všetkých svätých
 • 3.11. sv. Hubert – sv. omša patróna
 • november Deň otvorených pivníc
 • 2.12. Zapálenie adventnej sviece
 • 8.12. Sv. Mikuláš na Dubovej
 • december MŠ, ZŠ pre JDS
 • Stolnotenisový turnaj
 • 31.12. Silvestrovský výstup na Kuklu
 • 31.12. Polnočný ohňostroj