Hlasovací preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ou@dubova.sk