Rozširujeme športové možnosti za pomoci BSK

Obecný úrad Dubová na podnet športovej komisie, vypracoval projekt a podal žiadosť na Bratislavský samosprávny kraj. Žiadosť bola posúdená kladne a vďaka finančným prostriedkom z kraja sme mohli ešte v tomto roku rozšíriť aktivity v areáli futbalového ihriska o ďalší zaujímavý šport: workout. Zatiaľ sme na ihrisko umiestnili 2 workoutové stroje. trenažér bežkovania pre dve osoby, vďaka čomu to bude zaujímavé nie len pre staršie generácie, ale aj pre deti. stroj je trenažér bicyklovania určený hlavne pre staršie generácie. Malý rozsah pohybu zabraňuje zraneniu ale dostatočne rozhýbe kolenné a bedrové kĺby. Stoje môžu veľmi dobre poslúžiť ako doplnok vo futbalovom tréningu, alebo v tréningu rekreačných bežcov, cyklistov atď.  Stroje sú kvôli malému odporu vhodné aj na regeneráciu a rekonvalescenciu po rôznych úrazoch a pre všetky vekové kategórie. Dúfame, že ich budete hojne využívať. Keď o cvičenie vonku bude záujem určite ešte rozšírime možnosti workoutu na Dubovej. Ďakujeme BSK za podporu, vďaka ktorej toto rozšírenie ihriska stálo Dubovú minimálne finančné ...

Činnosť hasičov v roku 2019

V uplynulom roku vykonali  príslušníci  Okresného Hasičského zboru v Pezinku na území okresu Pezinok a okresu Senec spolu 736 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali  13 krát v okrese Pezinok a 160 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu  210  (69 v okrese Pezinok a 141 v okrese Senec). Technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody bola poskytnutá v 210 prípadoch.  Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči z hasičskej stanici v Pezinku a v Senci 14 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili a zúčastnili sa  13  taktických a previerkových cvičení. Pri požiaroch vznikla priama škoda 518 640 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 5 585 600 €. Najviac požiarov vzniklo v jarných  a letných mesiacoch. Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov, zakladanie ohňov v prírodnom prostredí. O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzickej kondícii svedčia aj ich úspechy v krajskom kole v hasičskom športe, kde získali prvé miesto v celkovom poradí a postúpili na Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe. Príslušník okresného riaditeľstva Matej Šintal získal prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska hasičov v polmaratóne v Liptovskom Mikuláši, v kategórii 40 rokov. Nemenej dôležitým oddelením okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré  vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní,  prejednáva priestupky voči fyzickým osobám   a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Za obdobie roka 2019 bolo vykonaných spolu 202 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 962 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v uplynulo roku boli škol- materské , základné a rôzne školské zariadenia. V súvislosti s hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo vykonaných 43 komplexných protipožiarnych...

ENVI – PAK archív článkov

Rozhlasový spot pre obce Recyklácia VKM Zber akumulátorov Trieď kovový odpad Certifikát vytriedeného odpadu 2018 Trieďme odpad, má to zmysel Označovanie obalov Batérie a akumulátory – separácia Vianočný plagát o triedení Vy triedite, my sa postaráme Triedime odpad Ako separovať Stlač a ušetríš Manuál nakladania s odpadmi Správne triedenie odpadu On-line vzdelávací program Video súťaž – Skvelé zelené video Šetrite miesto v kontajneri Zber, separácia a recyklácia použitých akumulátorov a batérií Ako sa pečie odpadový koláč – video Test ekologickej...

Pozor na požiare v období Vianoc

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase citlivejší, vnímavejší a je v nás viac pozitívnych prejavov k ľuďom.  A práve v tomto čase, keď si   ľudia  v domácnostiach zapaľujú sviečky na adventných vencoch, zdobia vianočné stromčeky a pripravujú sa na príchod nového roka, táto nádhera  veľakrát súvisí s príčinou požiaru. Za žiarivou idylkou sa môže skrývať veľké nebezpečenstvo. Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Preto  prichádzame s niekoľkými dobrými radami, ako sa vyhnúť požiaru počas vianočných sviatkov. Pri zapaľovaní sviečok na adventných vencoch  dbajte, aby sviečky boli umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov a aby sa nemohli prevrátiť. Nenechávajte horieť sviečky, keď odchádzate z domu. Na vianočnom stromčeku nikdy nezapaľuje sviečky ani prskavky, používajte iba certifikované osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu. Pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie na stromčeku z elektrického zdroja. Vianočný stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa. Majte ho osadený v dostatočne pevnom stojane, aby ho deti alebo domáce zvieratká neprevrátili. Počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Nezapaľujte ju priamo v ruke, môže byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečná a dokáže veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví. V prípade keď Vám zábavná pyrotechnika nevybuchne,  polejte ju dostatočným množstvom vody. Zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo zapríčiniť vznik požiaru.      Taktiež buďte opatrní aj v kuchyni počas príprav vianočných dobrôt, aby Vám chvíľa nepozornosti nepokazila tieto najkrajšie sviatky roka. Na záver tak ako každý rok, aj tento  budú nad Vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič...

Voľby do Národnej rady SR

Zverejnenie e-mailovej adresy a telefónneho kontaktu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie  v obci Dubová ou@dubova.sk telefónne číslo: 033/642 93 24 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:...

Pozvánka na diskusiu

Stavebná komisia vás pozýva Dňa 28.11.2019 (štvrtok) o 18.00 hod. sa v spoločenskej sále na ihrisku uskutoční prezentácia návrhov zmien dopravného projektu obce Dubová a diskusia o parkovacej a dopravnej politika obce. Pozývame predovšetkým občanov z Hlavnej, Podhorskej a Zámockej ulice – jednosmerky a...