Opatrovateľ/-ka ponuka práce

Obec Budmerice príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku/pracovníka na pozíciu OPATROVATEĽKA s nástupom ihneď. Kvalifikačné predpoklady: opatrovateľský kurz v rozsahu 150 hodín, Musí byť spôsobilý na výkon posudzovanej práce a vykonávať prácu v nepretržitej dochádzke (denné a nočné smeny), Od uchádzača sa taktiež očakáva dobrý  vzťah k seniorom, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť a bezúhonnosť. Prax v odbore vítaná. Nástupný plat : 650,00 € + odmeny, príplatky za nočné služby, príplatky za soboty, nedele a sviatky. Miesto výkonu práce je Centrum sociálnych služieb Budmerice. Bližšie informácie podá uchádzačom vedúca Centra sociálnych služieb Budmerice na tel. č.: 0917 147 312 alebo 033/644 80 88. Svoj životopis môžete zaslať na adresu Obecného úradu Budmerice alebo odovzdať priamo...

Zmena CP 2019/2020

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15.12.2019, spoločnosť Slovak lines a.s. informovala obecné úrady o možnosti zaslať pripomienky a požiadavky k súčasne platným cestovným poriadkom. V prípade, že máte požiadavky na zmeny cestovných poriadkov, môžete tieto poslať do 23.8.2019 na e-mailovú adresu jmartinkovic@slovaklines.sk, alebo do 21.8.2019 na info@dubova.sk  , kde Obecný úrad Dubová pripomienky zosumarizuje a...

Pozvánka na ROZ

poslanci podľa rozpisu Hlavný kontrolór obce prizvať dotknuté osoby podľa rozpisu Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 11.4.2019 o 19.00 hod. /štvrtok/ P r o g r a m : Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Prezentácia ponuky spoločnosti Defens Pro s.r.o. Návrh rozpočtového opatrenia Rôzne Interpelácie Informácie starostu Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – 16.3.2019

   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg,...

Hlasovací preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ou@dubova.sk