Rozširujeme športové možnosti za pomoci BSK

Obecný úrad Dubová na podnet športovej komisie, vypracoval projekt a podal žiadosť na Bratislavský samosprávny kraj. Žiadosť bola posúdená kladne a vďaka finančným prostriedkom z kraja sme mohli ešte v tomto roku rozšíriť aktivity v areáli futbalového ihriska o ďalší zaujímavý šport: workout. Zatiaľ sme na ihrisko umiestnili 2 workoutové stroje. trenažér bežkovania pre dve osoby, vďaka čomu to bude zaujímavé nie len pre staršie generácie, ale aj pre deti. stroj je trenažér bicyklovania určený hlavne pre staršie generácie. Malý rozsah pohybu zabraňuje zraneniu ale dostatočne rozhýbe kolenné a bedrové kĺby. Stoje môžu veľmi dobre poslúžiť ako doplnok vo futbalovom tréningu, alebo v tréningu rekreačných bežcov, cyklistov atď.  Stroje sú kvôli malému odporu vhodné aj na regeneráciu a rekonvalescenciu po rôznych úrazoch a pre všetky vekové kategórie. Dúfame, že ich budete hojne využívať. Keď o cvičenie vonku bude záujem určite ešte rozšírime možnosti workoutu na Dubovej. Ďakujeme BSK za podporu, vďaka ktorej toto rozšírenie ihriska stálo Dubovú minimálne finančné ...

Činnosť hasičov v roku 2019

V uplynulom roku vykonali  príslušníci  Okresného Hasičského zboru v Pezinku na území okresu Pezinok a okresu Senec spolu 736 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali  13 krát v okrese Pezinok a 160 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu  210  (69 v okrese Pezinok a 141 v okrese Senec). Technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody bola poskytnutá v 210 prípadoch.  Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči z hasičskej stanici v Pezinku a v Senci 14 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili a zúčastnili sa  13  taktických a previerkových cvičení. Pri požiaroch vznikla priama škoda 518 640 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 5 585 600 €. Najviac požiarov vzniklo v jarných  a letných mesiacoch. Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov, zakladanie ohňov v prírodnom prostredí. O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzickej kondícii svedčia aj ich úspechy v krajskom kole v hasičskom športe, kde získali prvé miesto v celkovom poradí a postúpili na Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe. Príslušník okresného riaditeľstva Matej Šintal získal prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska hasičov v polmaratóne v Liptovskom Mikuláši, v kategórii 40 rokov. Nemenej dôležitým oddelením okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré  vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní,  prejednáva priestupky voči fyzickým osobám   a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Za obdobie roka 2019 bolo vykonaných spolu 202 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 962 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v uplynulo roku boli škol- materské , základné a rôzne školské zariadenia. V súvislosti s hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo vykonaných 43 komplexných protipožiarnych...