ENVI – PAK archív článkov

Rozhlasový spot pre obce Recyklácia VKM Zber akumulátorov Trieď kovový odpad Certifikát vytriedeného odpadu 2018 Trieďme odpad, má to zmysel Označovanie obalov Batérie a akumulátory – separácia Vianočný plagát o triedení Vy triedite, my sa postaráme Triedime odpad Ako separovať Stlač a ušetríš Manuál nakladania s odpadmi Správne triedenie odpadu On-line vzdelávací program Video súťaž – Skvelé zelené video Šetrite miesto v kontajneri Zber, separácia a recyklácia použitých akumulátorov a batérií Ako sa pečie odpadový koláč – video Test ekologickej...

Pozor na požiare v období Vianoc

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase citlivejší, vnímavejší a je v nás viac pozitívnych prejavov k ľuďom.  A práve v tomto čase, keď si   ľudia  v domácnostiach zapaľujú sviečky na adventných vencoch, zdobia vianočné stromčeky a pripravujú sa na príchod nového roka, táto nádhera  veľakrát súvisí s príčinou požiaru. Za žiarivou idylkou sa môže skrývať veľké nebezpečenstvo. Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Preto  prichádzame s niekoľkými dobrými radami, ako sa vyhnúť požiaru počas vianočných sviatkov. Pri zapaľovaní sviečok na adventných vencoch  dbajte, aby sviečky boli umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov a aby sa nemohli prevrátiť. Nenechávajte horieť sviečky, keď odchádzate z domu. Na vianočnom stromčeku nikdy nezapaľuje sviečky ani prskavky, používajte iba certifikované osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu. Pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie na stromčeku z elektrického zdroja. Vianočný stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa. Majte ho osadený v dostatočne pevnom stojane, aby ho deti alebo domáce zvieratká neprevrátili. Počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Nezapaľujte ju priamo v ruke, môže byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečná a dokáže veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví. V prípade keď Vám zábavná pyrotechnika nevybuchne,  polejte ju dostatočným množstvom vody. Zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo zapríčiniť vznik požiaru.      Taktiež buďte opatrní aj v kuchyni počas príprav vianočných dobrôt, aby Vám chvíľa nepozornosti nepokazila tieto najkrajšie sviatky roka. Na záver tak ako každý rok, aj tento  budú nad Vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič...

Voľby do Národnej rady SR

Zverejnenie e-mailovej adresy a telefónneho kontaktu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie  v obci Dubová ou@dubova.sk telefónne číslo: 033/642 93 24 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:...