Pozvánka na diskusiu

Stavebná komisia vás pozýva Dňa 28.11.2019 (štvrtok) o 18.00 hod. sa v spoločenskej sále na ihrisku uskutoční prezentácia návrhov zmien dopravného projektu obce Dubová a diskusia o parkovacej a dopravnej politika obce. Pozývame predovšetkým občanov z Hlavnej, Podhorskej a Zámockej ulice – jednosmerky a...

zber elektroodpadu 2019

Vážení občania, Obecný úrad Dubová v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 21.11.2019 (štvrtok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému...

Prerokovanie zmien ZaD

Vo štvrtok 14.11.2019 o 17.30 hod. sa v spoločenskej sále na ihrisku uskutoční verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová. Dokumenty: ZaD č....