Kompostovanie

Čo NEPATRÍ do kompostéra Čo PATRÍ do kompostéra Využitie kompostu Doplnkový tovar ku kompostérom Články Bioodpady – budeme kompostovať Zrelý kompost, beh na dlhú trať Keď bioodpad šetrí naše financie Kompostovanie lístia Kompostovanie v zimnom období Ako využiť vlastný...

Akadémia OS informuje…

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.  Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy         Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť  informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.                  V predmete matematika v časti príprava na prijímacie skúšky je náplňou kurzu 19 tématických celkov, ktoré vysoké školy požadujú na prijímacie skúšky . Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok sa môže študent zúčastniť aj prípravy zameranej na úvod do vysokoškolskej matematiky. Náplňou sú tieto témy:  matice a determinanty, komplexné čísla, limity, derivácie, integrály, anal.geometria v priestore, teória pravdepodobnosti a náhodné procesy. Na tieto témy naväzuje potom výuka matematiky v prvom ročníku na vysokých školách.        V predmete fyzika obdrží účastník kurzu všetky vzorce z gymnaziálnej fyziky (je ich 170) a na každý vzorec budú vyriešené dva ukážkové príklady.  Aj keď u väčšiny vysokých škôl nie je fyzika náplňou prijímacieho konania. využije študent takto získané vedomosti až na vysokej škole, pokiaľ sa na nej fyzika vyučuje.      Problematika psychodiagnostických testov je aktuálna len pre záujemcov, korí sa zúčastnia výberového konania na Akadémii ozbrojených síl. V kurze bude zaradená do prípravy v rámci matematiky (vo večerných hodinách). Je zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov. ktoré sa preverujú v rámci výberového konania. Študent zároveň obdrží aj 66 ks samovyhodnocovacích testov pre overenie a korekciu svojich názorov a postojov. Tie si môže vyriešiť po návrate domov.            Výuka v kurze neprebieha skupinovou, ale individuálnou formou prístupu k...