Zmena CP 2019/2020

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15.12.2019, spoločnosť Slovak lines a.s. informovala obecné úrady o možnosti zaslať pripomienky a požiadavky k súčasne platným cestovným poriadkom. V prípade, že máte požiadavky na zmeny cestovných poriadkov, môžete tieto poslať do 23.8.2019 na e-mailovú adresu jmartinkovic@slovaklines.sk, alebo do 21.8.2019 na info@dubova.sk  , kde Obecný úrad Dubová pripomienky zosumarizuje a...