Kalendár podujatí 2018

3.2. Pupácky ples 10.2. Valentínsky ples 13.2. Babská zábava 22.3. Rozprávková noc v škole 24.3. Farmárske trhy 30.3. -2.4. Veľkonočné sviatky 4.4. Deň otvorených dverí 7.4. Kvetinkový koncert 11.4. Zápis do ZŠ 20.4. Deň Zeme, čistenie obce 21.4. Farmárske trhy 30.4. Richtárska varecha – stavanie mája apríl Noc s Andersenom apríl Trenčín – Záhradkár 2018 4.5. sv. Florián – prezentácia záhrady pri OU 13.5. Deň matiek 25.5. sv. Urban, odhalenie tabule pri preši v parku obce 26.5. Deň otvorených pivníc na sv. Urbana 26.5. Letecký deň + deň detí 1.6. ABELAND, návšteva farmy 2.6. Farmárske trhy jún Tajomný les – Deti noci – MDD 8. – 10.6. Keramické trhy Pezinok 13.6. – 22.6. škola v prírode 30.6. Diskotéka-začiatok prázdnin 5.7. CM výstup na Kuklu 7.7. Rozlúčkový koncert 8.9. Festival sciskanic + kultúrny program september Vinobranie Pezinok september Vinohranie Modra 6.10. Hodová zábava + kultúrny program 7.10. Hody – slávnostná sv. omša v krojoch október Mesiac úcty k starším október Sretnutie s jubilantami október pochod svetlonosov 1.11. Sviatok všetkých svätých 3.11. sv. Hubert – sv. omša patróna november Deň otvorených pivníc 2.12. Zapálenie adventnej sviece 8.12. Sv. Mikuláš na Dubovej december MŠ, ZŠ pre JDS Stolnotenisový turnaj 31.12. Silvestrovský výstup na Kuklu 31.12. Polnočný...