Dotácia od BSK

Bratislavský samosprávny kraj podporil v tomto roku projekt „Obnova chodníka Hlavná ulica 1.etapa“. Podporu dostala naša obec z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka v roku 2016, na úhradu časti nákladov v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 70/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt bol zameraný na zlepšenie technického aj vizuálneho stavu chodníka na najvyťaženejšej osi pešej dopravy v obci Dubová, ktorá skvalitní život obyvateľom obce a zvýši bezpečnosť chodcov. Tešíme sa na spoluprácu pri ďalších aktivitách pri rozvoji vidieka, turizmu, kultúry, práce s mládežou a športu, na ktorý župa vytvorila dotačný mechanizmus pre obce, občianske združenia aj podnikateľov. Starosta...