Oznam OÚ 23.8.2016

Vážení spoluobčania, Dovoľte nám informovať Vás o aktuálnom dianí v obci od 25.8.2016 sa začína rekonštrukcia časti chodníka na Hlavnej ulici od kostola po bývalý obchod – pani Kollárová. Prosím zvýšte opatrnosť pri prechádzaní na zastávku, pohybe po Hlavnej ulici a najmä pri vstupe do križovatky pred kostolom. Dostali sme ponuku na príspevok na úpravu verejného priestranstva od VÚC a obec podala žiadosť, ktorú schválili. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo tento úsek ako najfrekventovanejší v obci v súvislosti s prechodom do školy, škôlky, kostola, na poštu a obecný úrad s predĺžením chodníka ku kostolu na zvýšenie bezpečnosti v neprehľadnej križovatke pred kostolom. V obci vzniká veľmi silný zápach z kanalizácie. Na rokovaní a aj obhliadke na celej Hlavnej ulici zamestnanci BVS a.s. – prevádzka čistiarne odpadových vôd skonštatovala, že tento zápach nepochádza zo splaškovej kanalizácie, ale je výsledkom anaerobného kvasenia (bez prevzdušnenia) zo žúmp. Má dve možné príčiny: niektorý občania napojili svoje existujúce žumpy alebo septiky na kanalizáciu, to znamená nenapojili sa z domu cez revíznu šachtičku na kanalizáciu, ale napojili svoj starý kanalizačný systém aj so žumpou na novú kanalizáciu. Stačí jedna – dve žumpy napojené na novú kanalizáciu, ktoré „zasmradia“ celú dedinu pri postupnom napájaní na kanalizáciu občania prečerpávajú obsah žúmp do novej kanalizácie prípadne ešte nenapojení občania prečerpávajú obsah žúmp do kanalizácie. Z tohto dôvodu vyzývame tých, ktorí uvedené urobili, alebo robia priebežne, aby prerobili napojenie v súlade s podmienkami prevádzky kanalizácie a dodržiavali pravidlá prevádzky kanalizačnej siete. Za uvedené hrozí sankcia, ak pracovníci BVS a.s. zistia tieto priestupky. Doplňujúca informácia – po spláchnutí v domácnosti sú splašky do 2 hodín v Modre na čističke. Zároveň Vás chceme informovať, že BVS a.s. predĺžila hromadné vyjadrenie k pripájaniu nehnuteľností na kanalizáciu do 31.3.2017. Znamená to, že do tohto termínu platí...

Dubovská scískačka

Dubovská scískačka Starosta obce Dubová v spolupráci s Komisiou pre rozvoj kultúry vzdelávania a športu vyhlasuje pre rok 2016 Dubovskú scískačku. Záujemcovia o prezentáciu na tomto podujatí sa môžu prihlásiť na OU do 24. augusta 2016 pri dodržaní nasledovných podmienok: Účastníkom prezentácie  bude družstvo, najlepšie rodina, ktorá sa osobne prihlási a zaregistruje na OÚ Každé družstvo na prezentáciu bude mať pripravených 40 kusov scískaníc na ochutnávanie a porovnávanie. Na zhotovenie 40 kusov scískaníc družstvo dostane od OU vklad vo výške 20 €. Družstvo pripraví ďalšie scískanice za účelom predaja vo vlastnej réžii a na vlastnú prezentáciu Obec pre družstvá zabezpečí priestor na prezentáciu i predaj Vážení spoluobčania, touto cestou Vás všetkých pozývame na tento dubovský festival scískaníc, ktorého cieľom  je podporiť spoločenský život v obci, prezentovať jedinečné zručnosti miestnych obyvateľov a tiež jedinečný prvok miestnej gastronómie – sciskanice.  Príďte dňa 27. augusta (v sobotu) o 16. hodine do spoločenskej sály na ihrisku ochutnať rôzne druhy našej  špeciality, aké sa robili a robia v jednotlivých rodinách. Okrem toho bude pre Vás navarená kyslá polievka, ku ktorej sa scískanice jedávali. Pri vstupe do spoločenskej sály si budete môcť zakúpiť náramok v hodnote 2 eura, ktorý Vás oprávni predegustovať všetky druhy scískaníc a na záver ochutnáte dobrú domácu fazuľovú polievku. Všetci máme jedinečnú možnosť vrátiť sa do minulosti, kedy sa scískanice robievali častejšie a hlavne možnosť stretnúť sa s priateľmi a známymi. Súčasťou podujatia bude aj  „Rozlúčka s letom“ pre naše deti, ktorú v spolupráci s Obecným úradom pripravila Kocka Dubová so začiatkom od 14. hodiny. Pre deti budú pripravené atrakcie, ktoré zabezpečia dobrú náladu a zábavu. Počas celého popoludnia bude zabezpečený bufet s občerstvením  a na záver nás čaká ľudová veselica do bieleho rána so skupinou Rytmik Príďte podporiť toto jedinečné...