Výstraha SHMU

Pozor výstraha SHMÚ vydaj výstrahu 2. Stupňa – Vysoké teploty do 35 stupňov Pondelok a utorok  od 11.00 hod. do 18.00 hod. Odporúčame dodržiavať pitný režim, nosiť pokrývku hlavy, vzdušné oblečenie, slnečné okuliare, ochranu pokožky, vetranie v noci a skoro ráno, dôsledné zavlaženie parkov a záhrad skoro ráno, ľahkú stravu a pohyb v tieni. Zvýšenú pozornosť venujte deťom, starším a chorým a nezabudnite ani na domáce zvieratá. Automobily parkujte mimo otvorený priestor a nenechávajte v nich deti, zvieratá a ani zariadenia a prchavé látky v obaloch (externé zariadenia, zapaľovače, hasiace prístroje….) vystavené slnku. Pri manipulácii s chemickými látkami pamätajte na možnosť okamžitého zvýšenia koncentrácie alebo intenzívnych výparov vplyvom vysokej teploty. Vysoké teploty zvyšujú aj agresivitu hmyzu – buďte opatrní pri kontakte s bodavým hmyzom – odporúčame nejesť na otvorenom priestore sladkosti, zmrzlinu, ovocie, nepiť sladké nápoje, pivo...