Kanalizácia – pokyny pre občanov

Informácia pre občanov k 2.5.2016 Podľa informácie od BVS a.s. je v obci Dubová už plne funkčná kanalizačná sieť a občania sa môžu na ňu pripojiť za podmienky, že v deň napojenia si odpíšu aktuálny stav vodomeru a ponechajú odkryté napojenie pre kontrolu technikom. Na obecný úrad je najideálnejšie prísť  až po napojení sa na kanalizačnú sieť a odovzdať žiadosť o pripojenie pracovníčke BVS a.s. aj s uvedením stavu vodomeru pri...