Presťahovaný stavebný úrad

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte aby sme Vás informovali o novom mieste pôsobenia Spoločného stavebného úradu. Ten sa od 17. júna 2015 sťahuje zo Štúrovej ulice č. 59 do budovy Mestského úradu sídliaceho na ulici Dukelská 38 v Modre na prvé poschodie do kancelárie č. 18. Verejnosti bude plne k dispozícii od pondelka, 22. júna 2015. Nezmenené ostáva pôsobisko Kancelárie prvého kontaktu, ktorú nájdete na ulici Štúrová 59 v Modre. Novo zriadená Mestská informačná kancelária bude plne sprístupnená verejnosti dňa 01. júla  2015 taktiež na ulici Štúrova 59. Informačné centrum bude slúžiť najmä návštevníkom a turistom a v neposlednom rade našim občanom, podnikateľom a subjektom tretieho sektora. Otváracie hodiny pre verejnosť budú v súlade s pracovnou dobou zamestnancov Mestského úradu. Postupne pri personálnom posilnení budeme riešiť otváracie hodiny aj počas...