Údržba komunkácií

Vážení spoluobčania

V rámci jarnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov obec Dubová objednala zametanie ulíc. Prosíme a žiadame Vás, aby Ste v pondelok 13.marca 2017 uvoľnili všetky miestne komunikácie a chodníky najmä od stojacich automobilov a prípadne aj od rôznych zariadení a materiálov. Pomôžete tým zlepšiť kvalitu vlastného bývania a znížiť prašnosť v našej obci. V prípade, že nerovnosť povrchov zapríčiní nedokonalé odstránenie zvyškov po zimnom posype, prosíme Vás o pomoc pri ich následnom odstránení.

Zároveň Vás všetkých pozývame na jarné upratanie našej peknej obce. Všetky aktivity obyvateľov v jednotlivých uliciach obec podporí dodaním plastových mechov a zabezpečením vývozu zhromaždeného odpadu. Prosím kontaktujte obecný úrad na spoluprácu a koordináciu aktivít.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Starosta