Zmluvy

2019

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
10/2019 služby MET Slovakia Rajská 7, 811 08 Bratislava 458 60 637 zmluva 0,- 18.12.18 08.01.19 09.01.19 31.12.19 PDFfile67 Kb