Zmluvy

2017

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
21/2017 o poskytovaní služieb Jozef Vadovič – VADSS 919 09 Bohdanovce 303 375 69 091 pracovná zdravotná služba 180 € / rok 24.1.17 25.1.17 26.1.17 31.1.18 PDFfile195 Kb
54/2017 Dodatok č. 1 Fond na podporu umenia Cukrová 14, BA 424 18 933 Cesty Vincenta Šikulu 410/2016 16-612-03722 10.1.17 crz.gov.sk 21.10.16 / 14.2.17 15.2.17 PDFfile237 Kb
72/2017 O dielo Peter Smrtník Horné Saliby 433, 925 03 449 46 007 žiadosť Envirifond 600 € 23.2.17 23.2.17 24.2.17 PDFfile171 Kb
97/2017 o dotácii KFCS Sokolská 10, Dubová 424 16 477 výstroj rozpočet 2017 500 € 14.3.17 14.3.17 14.3.17 PDFfile181 Kb
111/2017 o nájme – dodatok Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 BB 366 311 24 priestory v budove OcÚ z 25.3.1992 497,30 €/ ročne 9.7.12 3.8.2012 – crz, 20.3.2017 obec 31.7.12 CRZ
101/2017 licenčná zmluva Hotel po Lipou Harmónia 2018, Modra 444 108 75 sciskanice 47 € / 8 mesiacov 31.1.17 30.3.17 29.3.17 31.8.17 PDFfile144 Kb
130/2017 zmluva o bezodplatnom prevode BVS a.s. Prešovská 48, BA 35 850 370 cesty k CS 156.426,89 € 31.3.17 4.4.17 5.4.17 PDFfile175 Kb
92/2017 o dotácii ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá 317 94 050 doplnky pre pretekárov z Dubovej rozpočet 2017 1000 € 25.4.17 26.4.17 27.4.17 PDFfile159 Kb