Zmluvy

2018

Účastník zmluvy – partner obce
Číslo zmluvy Názov obchod. meno / meno priezvisko titul sídlo / adresa IČO Predmet nadrad. zmluva / všeob. pod. Celková hodnota v €,- s DPH Uzavretá dňa / udelený súhlas Zverej. dňa Nadob. účinnosť dňa Platná do (ak je na dobu určitú) Prílohy
88/2018 služby Marius Pedersen Opatovská 1735, Trenčín 341 159 01 dodatok č. 3 111001/2011 0,- 15.2.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile67 Kb
116/2018 o dotácii JDS Dubová 897 019 činnosť JDS rozpočet 2018 600 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
117/2018 o dotácii OZ SABUŽ Štúrova 34, Modra 317 454 40 § 15 zákona 282/2008 rozpočet 2018 960 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
118/2018 o dotácii ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá 317 940 50 výstroj rozpočet 2018 1000 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile67 Kb
119/2018 o dotácii Talentárium Hlavná 127, Dubová 423 651 71 § 15 zákona 282/2008 rozpočet 2018 1000 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
120/2018 o dotácii TJ Dubová Sokolská 9, Dubová 318 234 75 činnosť TJ rozpočet 2018 6300 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile54 Kb
121/2018 o dotácii KFCS Sokolská 10, Dubová 424 164 77 výstroj rozpočet 2018 500 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile55 Kb
122/2018 o dotácii STK Vinosady Školská 48, Vinosady 241 785 76 výstroj rozpočet 2018 200 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile53 Kb
123/2018 o dotácii KsvJK Zámocká 47, Dubová 340 744 31 Dubovské noviny rozpočet 2018 1500 € / rok 1.3.18 5.3.18 6.3.18 PDFfile67 Kb