Zápisnice

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev a z komisií

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev 2018:

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev 2017:

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev 2016:

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev 2015:

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev 2014:

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev 2013:

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev 2012:

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev  2011:

Zápisnice z komisií 2019

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, školstvo, šport
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo