Prezentácia: Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 3.

Pozvánka

Obec Dubová pozýva verejnosť na prezentáciu Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 3. Predmetom zmien a doplnkov platného územného plánu sú návrhy vlastníkov nehnuteľností, identifikácia verejnoprospešných stavieb a plôch na verejnoprospešné účely a opravy drobných nedostatkov.

Termín prezentácie: štvrtok 27.4.2017 o 18.30 hod.
Miesto : spoločenská sála na ihrisku

starosta obce Dubová
Ľudovít Ružička