Parkovanie – Hlavná ulica

Vážení vlastníci nehnuteľnosti na Hlavnej ulici a najmä držitelia motorových vozidiel

Ako vlastník nehnuteľnosti na Hlavnej ulici máte určite zlé skúsenosti s dopravou a najmä bezpečnosťou dopravy. Aj pre obec je bezpečnosť obyvateľov jednou z priorít.  Dali sme inštalovať merače rýchlosti – aby rozumných vodičov upozornili na prekročenú rýchlosť, v súčinnosti s VÚC a RCB zvyšujeme bezpečnosť priechodov pre chodcov, postupne rekonštruujeme chodníky pre chodcov, dali sme spracovať projekt dopravného značenia so snahou zvýšiť bezpečnosť dopravy, chystáme ďalšie opatrenia.

Na Hlavnej ulici v našej obci je veľmi rozdielna situácia, čo sa týka parkovania osobných automobilov. Niekde sú predzáhradky otvorené, niekde „obmurované“, niekde veľké, niekde malé. Po celej dĺžke ulice však máme chodník.

Chcem Vás touto cestou v prvom rade poprosiť, aby Ste parkovali svojimi osobnými automobilmi v súlade s pravidlami cestnej premávky. T.j. parkovali na komunikácii v smere jazdy – celá dĺžka ulice zodpovedá pravidlu, že pri parkovaní na komunikácii musí ostať 3 m šírka jazdného pruhu. Keďže chodník má v priemere 1,5 metra, je porušením dopravných predpisov parkovať na chodníku, ak sa nedodrží opäť v zákone určená šírka chodníka 1,5 metra. Samozrejme, najideálnejšie a najbezpečnejšie je parkovanie vo vlastnom dvore.

V prípade, že by obec disponovala obecnou políciou, táto by „riešila“ porušovanie parkovania na chodníku osobnými automobilmi. Keďže obecnú políciu nemáme, upozorňujem Vás, že v záujme bezpečnosti chodcov na tejto najfrekventovanejšej komunikácii v obci a na základe mnohých telefonátov,  som nútený vydať pokyn pracovníkom obce, aby raz týždenne urobili obhliadku Hlavnej ulice, urobili fotodokumentáciu a túto zaslali na Okresné oddelenie policajného zboru Pezinok, kde budú porušenie dopravných predpisov riešiť v správnom konaní (cca 100 €). Prvé fotenie bude 8.marca – na MDŽ.

Verím, že chápete našu snahu o zabezpečenie bezpečnosti chodcov – Vás, obyvateľov Hlavnej ulice a samozrejme aj Vašich blízkych, priateľov, návštevníkov a ostatnej verejnosti.

Starosta obce Ľudovít Ružička