Kalendár podujatí 2017

 • 1.1. Ohnňostroj
 • 11.2. Valentínsky ples
 • 25.2. Pupácky ples
 • 28.2. Babská zábava – pochovávanie basy
 • 25.3. Otvorenie Farmárskych trhov
 • 8.4. Vernisáž výstavy Cesty Vincenta Šikulu
 • 30.4. Stavanie Mája – Richtárska varecha
 • 14.5. Deň matiek – výstava prác detí, téma rodná obec
 • 25.5. Osadenie historického preša na sv. Urbana
 • 27.5. Letecký deň Dubová
 • 3.6. MDD – Tajomný les
 • 5.7. sv. Cyril a Metod – otvorenie bylinkovej záhradky a výstavy z histórie obce
 • 1.9. Festival scískaníc a krst monografie o obci
 • 2.9. Otvorenie pamätnej izby Vincenta Šikulu
 • 8.10. Hody
 • 11.11. Osadenie aktualizovanej informačnej tabule na cintoríne
 • 31.12. Výstup na Kuklu a ohňostroj