Hlasovací preukaz

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ou@dubova.sk