Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a), zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 28.6.2018  o 19.30 hod. /štvrtok/ P r o g r a m :  Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Návrh rozpočtového opatrenia – čerpanie rezervného fondu Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018 Počet poslancov a úväzok starostu na nasledujúce volebné obdobie Informácia o procese pripomienkovania Zmien a dodakov územného plánu obce Dubová 1/2016 Informácia o procese pripomienkovania strategického dokumentu ZaD UPO 1/2016 Rôzne Interpelácie Informácie starostu Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

Richtárska varecha 2018

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, školstvo, šport a agroturistiku pri OÚ organizuje pre občanov Dubovej počas podujatia stavania mája dňa 30. apríla súťaž vo varení gulášu s názvom „Richtárska varecha“. Prosíme družstvá, ktoré chcú o richtársku varechu súťažiť, aby sa do 25. apríla 2018 prihlásili na Obecnom úrade v Dubovej. Podmienkou pre zúčastnených je zabezpečiť si 50 litrový kotol, ingrediencie, chuť do práce a dobrú náladu, ktorú budú rozdávať svojím fanúšikom. Obecný úrad prispeje každému družstvu sumou vo výške 70 eur. Na spríjemnenie atmosféry celého podujatia zabezpečíme občerstvenie pre deti i dospelých. Občania Dubovej, ako ochutnávači gulášu, si budú môcť zakúpiť misku s náramkom v hodnote 3 eura, s ktorou predegustujú guláše všetkých súťažiacich. Veríme, že svoj čas si zorganizujete tak, aby sme sa v pondelok 30. apríla stretli pri soche sv. Jána so súťažiacimi už od 15. hodiny a podporovali ich vo varení. Vyhodnotenie družstiev sa vykoná o 18. hodine, kedy všetkým družstvám i nám ostatným príde spríjemniť chvíle pri guláši skupina „BUKASOVÝ MASÍV“ Príďte so svojimi rodinnými príslušníkmi i priateľmi stráviť príjemný podvečer v opojnej gulášovej vôni zmiešanej s dobrou náladou.   Čo: Richtárska varecha 2018 – Súťaž vo varení gulášu Kde: Priestranstvo pri soche sv. Jána – Pod postaveným májom Kedy: 30. apríl 2018 od 15. hodiny Hudba: od 18. hodiny: BUKASOVÝ...

Zber elektronického odpadu 2018

Obecný úrad DUBOVÁ organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v stredu 14.03.2018 od  8, 00 hod. V čase od 7:00 do 8:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému...

Archív noviniek

30.10.2017 – Doplnené zmluvy 28.10.2017 – Doplnené zmluvy 22.10.2017 – Doplnené zmluvy 18.10.2017 – Doplnené zmluvy 18.10.2017 – Doplnené VZN o daniach 12.10.2017 – Dubovské noviny 4/2017 10.10.2017 – Doplnené dokumenty 06.10.2017 – Doplnené dokumenty 06.10.2017 – Doplnené obecný kontrolór 20.09.2017 – Doplnené zmluvy 19.09.2017 – Doplnené dokumenty 18.09.2017 – Doplnené zmluvy 18.09.2017 – Doplnené odpady a dokumenty 05.09.2017 – Doplnené zmluvy 24.08.2017 – Doplnené dokumenty 25.07.2017 – Doplnené dokumenty 13.07.2017 – Doplnené dokumenty 13.07.2017 – Doplnené zmluvy 04.07.2017 – Dubovské noviny 3/2017 26.06.2017 – Doplnené zmluvy 22.06.2017 – Doplnené zmluvy 16.06.2017 – Doplnené dokumenty 16.06.2017 – Doplnené dokumenty/smernice 07.06.2017 – Doplnené zmluvy 03.06.2017 – Doplnené zmluvy 01.06.2017 – Doplnené zmluvy 25.05.2017 – Doplnené dokumenty 24.05.2017 – Doplnené dokumenty 19.05.2017 – Doplnené zmluvy 27.04.2017 – Doplnené zmluvy 20.04.2017 – Doplnené dokumenty 12.04.2017 – Dubovské noviny 2/2017 30.03.2017 – Doplnené zmluvy 21.03.2017 – Doplnené zmluvy 15.03.2017 – Doplnené zmluvy 01.03.2017 – Doplnené dokumenty 01.03.2017 – Doplnené rozpočet 01.03.2017 – Dubovské noviny 1/2017 23.02.2017 – Doplnené zmluvy 16.02.2017 – Doplnené zmluvy 16.02.2017 – Doplnené VZN 07.02.2017 – Doplnené rozpočet 03.02.2017 – Doplnené smernice 25.01.2017 – Doplnené zmluvy 10.01.2017 – Doplnené školstvo 23.12.2016 – Doplnené VZN 23.12.2016 – Doplnené zmluvy 23.12.2016 – Doplnené dokumenty 20.12.2016 – Dubovské noviny 4/2016 07.12.2016 – Doplnené zmluvy 03.12.2016 – Doplnené materiály na pripomienkovanie 01.12.2016 – Doplnené materiály na pripomienkovanie 10.11.2016 – Doplnené zmluvy 09.11.2016 – Doplnené zmluvy 07.11.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 02.11.2016 – Doplnené zmluvy 31.10.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 27.10.2016 – Doplnené zmluvy 18.10.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 13.10.2016 – Doplnené zmluvy 07.10.2016 – Doplnené dokumenty 29.09.2016 – Doplnené zmluvy 29.09.2016 – Dubovské noviny 3/2016 21.09.2016 – Doplnené zmluvy 09.09.2016 – Doplnené zmluvy 08.09.2016 – Doplnené zmluvy 31.08.2016 – Doplnené zmluvy 31.08.2016 – Doplnené dokumenty 19.08.2016 – Doplnené zmluvy 21.07.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 20.07.2016 – Doplnené zmluvy 18.07.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 06.07.2016 – Doplnené zmluvy 06.07.2016 – Dubovské noviny 2/2016 01.07.2016 – Doplnené zmluvy 29.06.2016 – Doplnené VZN 27.06.2016 – Doplnené Obecný kontrolór 21.06.2016 –...

Kalendár podujatí 2018

3.2. Pupácky ples 10.2. Valentínsky ples 13.2. Babská zábava 22.3. Rozprávková noc v škole 24.3. Farmárske trhy 30.3. -2.4. Veľkonočné sviatky 4.4. Deň otvorených dverí 7.4. Kvetinkový koncert 11.4. Zápis do ZŠ 20.4. Deň Zeme, čistenie obce 21.4. Farmárske trhy 30.4. Richtárska varecha – stavanie mája apríl Noc s Andersenom apríl Trenčín – Záhradkár 2018 4.5. sv. Florián – prezentácia záhrady pri OU 13.5. Deň matiek 25.5. sv. Urban, odhalenie tabule pri preši v parku obce 26.5. Deň otvorených pivníc na sv. Urbana 26.5. Letecký deň + deň detí 1.6. ABELAND, návšteva farmy 2.6. Farmárske trhy jún Tajomný les – Deti noci – MDD 8. – 10.6. Keramické trhy Pezinok 13.6. – 22.6. škola v prírode 30.6. Diskotéka-začiatok prázdnin 5.7. CM výstup na Kuklu 7.7. Rozlúčkový koncert 8.9. Festival sciskanic + kultúrny program september Vinobranie Pezinok september Vinohranie Modra september šarkaniáda 6.10. Hodová zábava + kultúrny program 7.10. Hody – slávnostná sv. omša v krojoch október Mesiac úcty k starším október Sretnutie s jubilantami október pochod svetlonosov 1.11. Sviatok všetkých svätých 3.11. sv. Hubert – sv. omša patróna november Deň otvorených pivníc 2.12. Zapálenie adventnej sviece 8.12. Sv. Mikuláš na Dubovej december MŠ, ZŠ pre JDS Stolnotenisový turnaj 31.12. Silvestrovský výstup na Kuklu 31.12. Polnočný...

Informačný seminár

Oddelenie kultúrneho plánovania BSK pozýva na informačný seminár pre záujemcov o podanie žiadosti do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2018. TERMÍNY: MALACKY         23.11.2017 (10:00 – 12:00)         Mestské centrum kultúry Malacky-Kino Záhoran, Hviezdoslavova 3 BRATISLAVA    28.11.2017 (13:30 – 16:00)         Úrad BSK, Sabinovská 16 (prioritne pre zriaďovanú kultúru a obce, mestá, MČ) MODRA            30.11.2017 (10:00 – 12:00)         Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8 BRATISLAVA    05.12.2017 (10:00 – 12:00)         A4-priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (budova YMCA) (prioritne zameraný na nezriaďované subjekty v oblasti kultúry) PROGRAM: oblasti podpory a novinky pre rok 2018 užitočné informácie vedúce k príprave žiadostí o poskytovaní dotácií otázky a diskusia k zúčtovaniu poskytnutej dotácie Viac: https://brds.sk/2016/10/27/infoseminare/ REGISTRÁCIA: Účasť na seminári je potrebné potvrdiť tu:...