Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a), zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 28.6.2018  o 19.30 hod. /štvrtok/ P r o g r a m :  Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Návrh rozpočtového opatrenia – čerpanie rezervného fondu Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018 Počet poslancov a úväzok starostu na nasledujúce volebné obdobie Informácia o procese pripomienkovania Zmien a dodakov územného plánu obce Dubová 1/2016 Informácia o procese pripomienkovania strategického dokumentu ZaD UPO 1/2016 Rôzne Interpelácie Informácie starostu Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

Richtárska varecha 2018

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, školstvo, šport a agroturistiku pri OÚ organizuje pre občanov Dubovej počas podujatia stavania mája dňa 30. apríla súťaž vo varení gulášu s názvom „Richtárska varecha“. Prosíme družstvá, ktoré chcú o richtársku varechu súťažiť, aby sa do 25. apríla 2018 prihlásili na Obecnom úrade v Dubovej. Podmienkou pre zúčastnených je zabezpečiť si 50 litrový kotol, ingrediencie, chuť do práce a dobrú náladu, ktorú budú rozdávať svojím fanúšikom. Obecný úrad prispeje každému družstvu sumou vo výške 70 eur. Na spríjemnenie atmosféry celého podujatia zabezpečíme občerstvenie pre deti i dospelých. Občania Dubovej, ako ochutnávači gulášu, si budú môcť zakúpiť misku s náramkom v hodnote 3 eura, s ktorou predegustujú guláše všetkých súťažiacich. Veríme, že svoj čas si zorganizujete tak, aby sme sa v pondelok 30. apríla stretli pri soche sv. Jána so súťažiacimi už od 15. hodiny a podporovali ich vo varení. Vyhodnotenie družstiev sa vykoná o 18. hodine, kedy všetkým družstvám i nám ostatným príde spríjemniť chvíle pri guláši skupina „BUKASOVÝ MASÍV“ Príďte so svojimi rodinnými príslušníkmi i priateľmi stráviť príjemný podvečer v opojnej gulášovej vôni zmiešanej s dobrou náladou.   Čo: Richtárska varecha 2018 – Súťaž vo varení gulášu Kde: Priestranstvo pri soche sv. Jána – Pod postaveným májom Kedy: 30. apríl 2018 od 15. hodiny Hudba: od 18. hodiny: BUKASOVÝ...

Zber elektronického odpadu 2018

Obecný úrad DUBOVÁ organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v stredu 14.03.2018 od  8, 00 hod. V čase od 7:00 do 8:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému...

Archív noviniek

30.10.2017 – Doplnené zmluvy 28.10.2017 – Doplnené zmluvy 22.10.2017 – Doplnené zmluvy 18.10.2017 – Doplnené zmluvy 18.10.2017 – Doplnené VZN o daniach 12.10.2017 – Dubovské noviny 4/2017 10.10.2017 – Doplnené dokumenty 06.10.2017 – Doplnené dokumenty 06.10.2017 – Doplnené obecný kontrolór 20.09.2017 – Doplnené zmluvy 19.09.2017 – Doplnené dokumenty 18.09.2017 – Doplnené zmluvy 18.09.2017 – Doplnené odpady a dokumenty 05.09.2017 – Doplnené zmluvy 24.08.2017 – Doplnené dokumenty 25.07.2017 – Doplnené dokumenty 13.07.2017 – Doplnené dokumenty 13.07.2017 – Doplnené zmluvy 04.07.2017 – Dubovské noviny 3/2017 26.06.2017 – Doplnené zmluvy 22.06.2017 – Doplnené zmluvy 16.06.2017 – Doplnené dokumenty 16.06.2017 – Doplnené dokumenty/smernice 07.06.2017 – Doplnené zmluvy 03.06.2017 – Doplnené zmluvy 01.06.2017 – Doplnené zmluvy 25.05.2017 – Doplnené dokumenty 24.05.2017 – Doplnené dokumenty 19.05.2017 – Doplnené zmluvy 27.04.2017 – Doplnené zmluvy 20.04.2017 – Doplnené dokumenty 12.04.2017 – Dubovské noviny 2/2017 30.03.2017 – Doplnené zmluvy 21.03.2017 – Doplnené zmluvy 15.03.2017 – Doplnené zmluvy 01.03.2017 – Doplnené dokumenty 01.03.2017 – Doplnené rozpočet 01.03.2017 – Dubovské noviny 1/2017 23.02.2017 – Doplnené zmluvy 16.02.2017 – Doplnené zmluvy 16.02.2017 – Doplnené VZN 07.02.2017 – Doplnené rozpočet 03.02.2017 – Doplnené smernice 25.01.2017 – Doplnené zmluvy 10.01.2017 – Doplnené školstvo 23.12.2016 – Doplnené VZN 23.12.2016 – Doplnené zmluvy 23.12.2016 – Doplnené dokumenty 20.12.2016 – Dubovské noviny 4/2016 07.12.2016 – Doplnené zmluvy 03.12.2016 – Doplnené materiály na pripomienkovanie 01.12.2016 – Doplnené materiály na pripomienkovanie 10.11.2016 – Doplnené zmluvy 09.11.2016 – Doplnené zmluvy 07.11.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 02.11.2016 – Doplnené zmluvy 31.10.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 27.10.2016 – Doplnené zmluvy 18.10.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 13.10.2016 – Doplnené zmluvy 07.10.2016 – Doplnené dokumenty 29.09.2016 – Doplnené zmluvy 29.09.2016 – Dubovské noviny 3/2016 21.09.2016 – Doplnené zmluvy 09.09.2016 – Doplnené zmluvy 08.09.2016 – Doplnené zmluvy 31.08.2016 – Doplnené zmluvy 31.08.2016 – Doplnené dokumenty 19.08.2016 – Doplnené zmluvy 21.07.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 20.07.2016 – Doplnené zmluvy 18.07.2016 – Doplnené verejné obstarávanie 06.07.2016 – Doplnené zmluvy 06.07.2016 – Dubovské noviny 2/2016 01.07.2016 – Doplnené zmluvy 29.06.2016 – Doplnené VZN 27.06.2016 – Doplnené Obecný kontrolór 21.06.2016 –...

Kalendár podujatí 2018

3.2. Pupácky ples 10.2. Valentínsky ples 13.2. Babská zábava 22.3. Rozprávková noc v škole 24.3. Farmárske trhy 30.3. -2.4. Veľkonočné sviatky 4.4. Deň otvorených dverí 7.4. Kvetinkový koncert 11.4. Zápis do ZŠ 20.4. Deň Zeme, čistenie obce 21.4. Farmárske trhy 30.4. Richtárska varecha – stavanie mája apríl Noc s Andersenom apríl Trenčín – Záhradkár 2018 4.5. sv. Florián – prezentácia záhrady pri OU 13.5. Deň matiek 25.5. sv. Urban, odhalenie tabule pri preši v parku obce 26.5. Deň otvorených pivníc na sv. Urbana 26.5. Letecký deň + deň detí 1.6. ABELAND, návšteva farmy 2.6. Farmárske trhy jún Tajomný les – Deti noci – MDD 8. – 10.6. Keramické trhy Pezinok 13.6. – 22.6. škola v prírode 30.6. Diskotéka-začiatok prázdnin 5.7. CM výstup na Kuklu 7.7. Rozlúčkový koncert 8.9. Festival sciskanic + kultúrny program september Vinobranie Pezinok september Vinohranie Modra september šarkaniáda 6.10. Hodová zábava + kultúrny program 7.10. Hody – slávnostná sv. omša v krojoch október Mesiac úcty k starším október Sretnutie s jubilantami október pochod svetlonosov 1.11. Sviatok všetkých svätých 3.11. sv. Hubert – sv. omša patróna november Deň otvorených pivníc 2.12. Zapálenie adventnej sviece 8.12. Sv. Mikuláš na Dubovej december MŠ, ZŠ pre JDS Stolnotenisový turnaj 31.12. Silvestrovský výstup na Kuklu 31.12. Polnočný...